-- advertisement --

มรภ.สงขลารับนักศึกษากศ.บป.กว่า400คน

มรภ.สงขลา เปิดโอกาสคนทำงาน-ผู้พลาดหวังสอบเข้าภาคปกติ มีช่องทางเรียนต่อปริญญาตรีช่วงวันเสาร์-อาทิตย์

ดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. (การจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ) ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้ว หรือพลาดหวังจากการสอบเข้าเรียนต่อภาคปกติ มีโอกาสเข้ารับความรู้จากการเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และสามารถใช้ความรู้นั้นเพิ่มศักยภาพในการทำงาน หรือมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น โดยเปิดรับนักศึกษาใน 3 คณะ รวม 455 คน ดังนี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน 80คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 150 คน การพัฒนาชุมชน 65คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (2 ปีต่อเนื่อง) 80คน และเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (2 ปีต่อเนื่อง) 80คน

อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจสามารถสมัครระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย.2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ หรือ ติดต่อสอบถามที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.074-260-200 ต่อ 1780, 1783 หรือโทร.088-398-9991

-- advertisement --