-- advertisement --

มรภ.สงขลา  ทำดีเพื่อพ่อ  สร้างบ้านปลาอนุรักษ์สัตว์น้ำคู่ทะเล

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา นำนักศึกษาผนึกหน่วยงานพันธมิตร ร่วมทำดีเพื่อพ่อ สร้างบ้านปลาในทะเลสาบสงขลา หวังสร้างจิตอาสาหวงแหนธรรมชาติ อนุรักษ์สัตว์น้ำคู่ทะเลไทย

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ทางคณะฯ ร่วมกับบริษัท ปตท.สผ. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.ทักษิณ สงขลา และกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ จัดโครงการ “ทำดี เพื่อพ่อ” ด้วยการสร้างบ้านปลาหรือซุ้มปลาเป็นสัญลักษ์เลข ๙ ไทย ในทะเลสาบสงขลา-พัทลุง ณ บริเวณกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลฯ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ตลอดจนกลุ่มมวลชนต่างๆ ส่วนราชการ และชาวบ้านในพื้นที่รวมกว่า 300 คน ช่วยกันทำบ้านปลา ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9

ด้าน น.ส.ศิริวรรณ ชุมนิรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า สำหรับการทำกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสร้างจิตสำนึกของคนในสังคม ในเรื่องการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี เพราะการปล่อยสัตว์น้ำและการสร้างบ้านให้ปลา ถือเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อทะเล หากเราจับปลา ทำลายธรรมชาติ สักวันหนึ่งทรัพยากรเหล่านี้ก็ต้องหมดไป

ประการสำคัญ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพของการศึกษาเพื่อนำสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นคนเก่งแล้ว ยังสร้างความเป็นคนดี เป็นที่พึ่งของคนในสังคมได้ โดยการสร้างจิตอาสาภายใต้จิตสำนึกของความเป็นคนไทยที่ต้องเป็นอนาคตของชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

—————–

-- advertisement --