-- advertisement --

มรภ.สนองพระราโชบาย จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ

มรภ.สนองพระราโชบาย”จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ” “หมออุดม”แนะตื่นตัวเป็นหลักพัฒนาท้องถิ่น-ผลิตครูคุณภาพ

นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมมอบนโยบายทิศทางการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) เพื่อสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทยแก่ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เน้นย้ำถึงบทบาทของ มรภ.ที่ต้องยกระดับตนเอง เพื่อให้มีศักยภาพตอบโจทย์ประเทศ และชุมชนให้ได้ ดังนั้นเรื่องที่ มรภ.ต้องดำเนินการต่อจากนี้ 1.การพัฒนาท้องถิ่น มรภ.ควรต้องเป็นที่พึ่งทางวิชาการ ระบบข้อมูล สารสนเทศ ตลอดจนกลไกการเตรียมความพร้อมในท้องถิ่น ช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาให้ท้องถิ่น การสร้างอาชีพให้มั่นคง เน้นความร่วมมือกับภาคประชารัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ 2.การผลิตและพัฒนาครู ต้องยอมรับว่าครูในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศ 70-80% มาจาก มรภ.แต่เรื่องคุณภาพครูก็ยังมีปัญหา ฉะนั้น มรภ.ต้องเร่งปรับปรุงรูปแบบการผลิตใหม่ โดยต้องพัฒนาอาจารย์ผู้สอน เพื่อสร้างครูในศตวรรษที่ 21ซึ่ง มรภ.มีต้นทุนอยู่แล้วในฐานะวิทยาลัยครู หากร่วมกันพัฒนาอย่างจริงจังจะประสบความสำเร็จ และเรื่องนี้ยังเป็นฐานสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาด้วย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ทั้วนี้ได้มอบหมายให้ มรภ.ทำหน้าที่พัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษต้นแบบทั่วประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา ศธ.ร่วมมือกับบริติซเคาซิล พัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษต้นแบบ โดย มรภ.จะช่วยสร้างครูภาษาอังกฤษต้นแบบ ที่จะออกไปพัฒนาครูในพื้นที่ข้างนอกต่อไป ขณะเดียวกัน ศธ.ได้เจรจากับสถานทูตฟินแลนด์ ให้เข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน ของ มรภ.ทั้ง 38 แห่ง โดยใช้มาตรฐานฟินแลนด์

“เวลานี้ มรภ.เข้าใจบทบาทของตนเองมากขึ้น มีหน้าที่หลักต้องช่วยพัฒนาท้องถิ่น เป็นตัวเชื่อมหลักในการพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกันได้ฝากให้ทบทวนถึงหลักสูตรที่ไม่ตอบโจทย์ประเทศ หรือที่เรียนจบมาไม่มีงานทำ อาจต้องลดปริมาณการรับนักศึกษาลง เพราะขณะนี้ประเทศกำลังขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในอีก 5-10 ปี จึงต้องเน้นสัดส่วนการผลิตกลุ่มวิทย์ฯ เรื่องนี้ไม่ใช่จะเลิกสายสังคม และไม่ได้ตัดงบประมาณ เพียงแต่ต้องปรับสัดส่วนการผลิตให้ตอบโจทย์ ซึ่งการสนับสนุนก็ดูตามความเหมาะสม และบริบทในพื้นที่ด้วย”

นพ.อุดม กล่าวและว่า พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือ มรภ.นำนักศึกษาและบุคลากร กว่า 5 แสนคน เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระเมตตาต่อ มรภ.โดย มรภ.จะเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ หรือจะจัดโครงการที่เกี่ยวกับจิตอาสาก็ได้

ด้านผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี มรภ. กล่าวว่า มรภ.พร้อมสนองพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการดูแลแก้ปัญหาชุมชน และสนองนโยบายของรัฐบาลผลิตครูที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกันเราก็พร้อมปรับตัวให้ทันโลก และยกระดับคุณภาพการผลิตนิสิต นักศึกษา

-- advertisement --