-- advertisement --

มหาสารคาม รวมใจเป็นหนึ่งแปรอักษรภาพ ๙ น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวแปรอักษรภาพเลข ๙ น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจ มมส

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.60 ที่ผ่านมา ณ ลานอัฐศิลป์ หรือลานแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มมส นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน พร้อมใจแปรอักษรภาพ เลข ๙ นำกล่าวถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมร้องเพลงถวายอาลัย “พระราชาผู้ทรงธรรม” ร่วมร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” และยืนสงบนิ่งถวายอาลัย 89 วินาที น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

กิจกรรม “น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจ มมส” จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์สำคัญๆ คือการหลอมรวมดวงใจของชาว “มมส” ทั้งที่เป็นผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม เพื่อถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และการน้อมสำนึกถึงพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สืบมาตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา มาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม จวบจนยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามดังปัจจุบัน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ต่อปวงชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ หรือแม้แต่ชาวโลก

แปรอักษรภาพในวันนี้ คือ “เลข ๙” เพื่อน้อมสำนึกและถวายอาลัยในวาระเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระองค์ท่าน โดยนิสิตแต่งกายด้วยชุดนิสิตสีขาว-กางเกงและกระโปรงสีดำ เป็นอักษรภาพเลข ๙ สื่อความหมายของลูกหลานของชาติ อนาคตของชาติที่ต้องเติบโตและงอกงามตาม “คำพ่อสอน”

และผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ แต่งกายด้วยชุดดำ ยืนอยู่วงรอบภายนอกของอักษรภาพเลข ๙ สื่อความหมายการถวายความอาลัยและน้อมสำนึกต่อการสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านด้วยการผลิตบัณฑิตออกสู่การเป็น “พลเมืองของสังคมไทยและสังคมโลก”

——————-

-- advertisement --