-- advertisement --

ผู้ใหญ่ใจดี มอบทุนการศึกษาให้ 3 โรงเรียน ในอ.ร้องกวาง มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ฐานะยากจน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีนายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาจาก คุณฤดีวรรณ ดำรงค์พลาสิทธิ์ ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย สาขากาดน้ำทอง ในนามของ ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทมหาชนจำกัด ทรู คอร์ปอเรชั่น และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ้ก ดิจิทัล มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง โรงเรียนบ้านร้องกวางจันทิมาคม และโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม จำนวน 50 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลร้องกวาง สามารถนำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียน และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว

นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง กล่าวว่าขอเป็นตัวแทนของคณะครูและนักเรียน อ.ร้องกวาง 3โรง เรียนซึ่งมี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง โรงเรียนบ้านร้องกวางจันทิมาคม และโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม ต่างมีความปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบโอกาสดีๆเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในครั้งเป็นอย่างสูงมาก

-- advertisement --