-- advertisement --

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2024

มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์-เครือข่าย มอบทุนสานฝันการศึกษา

มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ร่วมกับ มูลนิธิยังมีเรา สถานีท็อปนิวส์ และไทย สมายล์ กรุ๊ป มอบทุนสานฝันการศึกษาเด็กไทย จ.สมุทรสงคราม

มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์-เครือข่าย มอบทุนสานฝันการศึกษา

มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ร่วมกับ มูลนิธิยังมีเรา สถานีท็อปนิวส์ และไทย สมายล์ กรุ๊ป มอบทุนสานฝันการศึกษาเด็กไทย จ.สมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ พร้อมด้วยนางสาวรภัสสา ภานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม และ ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ (CSR) กลุ่มไทยสมายล์ ลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิยังมีเรา สถานีข่าว ทอป นิวส์ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับกลุ่มนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดโอกาส และมีฐานะทางครอบครัวยากจน ผ่านโครงการ สานฝันการศึกษา ประจำปี 2567 ของมูลนิธิยังมีเรา สถานีข่าวท็อปนิวส์ ณ ชุมชนบางกะพ้อ 2 เทศบาลตำบลอัมพวา  9 ทุน และ ตำบลบางช้าง จำนวน 1 ทุน รวม 10 ทุน

นางเธียรรัตน์ กล่าวว่า จากการที่มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนละ 6,000 บาท จำนวน 50 ทุน รวมเป็นเงินจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กลุ่มบริษัท ไทย สมายล์ กรุ๊ป (รถและเรือโดยสารสาธารณะพลังงานไฟฟ้า) เพื่อช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ให้กับกลุ่มนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดโอกาส และมีฐานะทางครอบครัวยากจน โดยนักเรียนจะต้อง เรียนอยู่ในระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และอุดมศึกษา ผ่านโครงการสานฝันการศึกษา ประจำปี 2567 ของมูลนิธิยังมีเรา สถานีข่าวท็อปนิวส์  โดยในครั้งนี้ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน ให้แก่ ด.ญ.สิริวิมล ศรีโคตร ดญ.สุพิชญา ป้านสกุล ด.ช.ดิลกธรรม พันธ์ศรี ด.ช.พรเทพ ทองอุดม ด.ญ.อังศณา พันธ์ศรี ด.ช.สาธิต พรมโพธิ์ ด.ช.ธราเทพ สุราษฏร์ ด.ญ.หทัยกาญจน์ มั่นอ่วม ด.ญ.กรรณิการ์ เชื้อจีน และด.ญ.ธิดารัตน์ พรรษา

การที่มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา ผ่านโครงการสานฝันการศึกษา 2567 ในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิในด้านการสร้างสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และที่สำคัญจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเด็กนักเรียนและเยาวชน ซึ่งเขาเหล่านี้จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ข่าวยอดนิยมในหมวดหมู่

ข่าวอื่นๆ

ข่าวยอดนิยมในหมวดหมู่

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Dailynews Online Website Logo

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2024

 • ติดต่อโฆษณา

 • ร่วมงานกับเรา

 • ติดต่อเรา

© 2024 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

ติดตาม์

สงวนสิทธิ์ 2556 – 2560 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

อ่านความจริง อ่าน์

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2024

ข่าว

บทความ

ไลฟ์สไตล์

หวย-ดวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

ติดตาม์

© 2022 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

Dailynews Online Website Logo

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2024

 • ติดต่อโฆษณา

 • ร่วมงานกับเรา

 • ติดต่อเรา

© 2024 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

Dailynews Online Website Logo

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2024

 • ติดต่อโฆษณา

 • ร่วมงานกับเรา

 • ติดต่อเรา

© 2024 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

Dailynews Online Website Logo

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2024

 • ติดต่อโฆษณา

 • ร่วมงานกับเรา

 • ติดต่อเรา

© 2024 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

Dailynews Online Website Logo

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2024

 • ติดต่อโฆษณา

 • ร่วมงานกับเรา

 • ติดต่อเรา

© 2024 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

Dailynews Online Website Logo

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2024

 • ติดต่อโฆษณา

 • ร่วมงานกับเรา

 • ติดต่อเรา

© 2024 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

Dailynews Online Website Logo

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2024

 • ติดต่อโฆษณา

 • ร่วมงานกับเรา

 • ติดต่อเรา

© 2024 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

Dailynews Online Website Logo

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2024

 • ติดต่อโฆษณา

 • ร่วมงานกับเรา

 • ติดต่อเรา

© 2024 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

-- advertisement --