-- advertisement --

ม้ามืด

จากผลจัดอันดับ E-university จากมหา’ลัยทั่วโลก

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เผยผลการจัดอันดับ 2017 Ranking Web of Universities โดย Webometrics จากประเทศสเปน ที่จัดอันดับความสามารถในการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university) จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก กว่า 26,000 แห่ง ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งประกาศผล ณ วันที่ 1 ก.พ.60 พบว่า มทส.ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 9 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ในกลุ่มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอันดับที่ 191 ของเอเชีย และเป็นอันดับที่ 984 ของโลก

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศแล้ว พบว่า มทส.ได้รับการจัดอันดับที่ 2 รองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

อธิการบดี มทส. กล่าวว่า ผลการจัดอันดับครั้งนี้ มทส.มีอันดับสูงขึ้นเล็กน้อย จากเมื่อเดือน ก.ค.59 ที่ผ่านมา ซึ่งถูกจัดอยู่ในอับดับ 10 ของประเทศ ทำให้เห็นถึงพัฒนาการสู่ความเป็นสากล และยังแสดงถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สามารถผลักดันจนมีศักยภาพอยู่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของประเทศได้ และนอกจากเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกแล้ว ยังเป็นกลไกทำให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาให้แก่ประเทศที่กำลังพัฒนาด้วย ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีช่องว่างมากระหว่างอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศพัฒนาแล้ว กับประเทศกำลังพัฒนา

อย่างไรก็ดี แม้ผลการจัดอันดับดังกล่าวจะไม่ใช่เรื่องของคุณภาพ แต่ก็สะท้อนถึงความสามารถในการผลิต Web Publication และศักยภาพผลงานทางวิชาการ ช่วยให้ มทส.ทราบถึงขีดความสามารถในการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี

-- advertisement --