-- advertisement --

ม.ขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับ วปอ.ดูงานพลังงานวัสดุนาโนจากพืช

ม.ขอนแก่น เปิดบ้านต้อนรับ วปอ.ดูงานด้านการใช้พลังงานวัสดุนาโนจากพืช โดยสังเคราะห์เถ้าแกลบผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม

เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 ซึ่งนำโดย พลโทปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ ผอ.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เข้าศึกษาดูงานด้านการใช้พลังงานวัสดุนาโนจากพืช โดยสังเคราะห์เถ้าแกลบผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม

ผศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. กล่าวบรรยายการใช้พลังงานวัสดุนาโนจากพืช โดยการสังเคราะห์วัสดุนาโน ทั้งนาโนซิลิกอน นาโนซิลิกา และนาโนซิลิกอน คาร์ไบด์จากเถ้าแกลบ โดยวัสดุนาโนที่ได้สามารถนำไปใช้แทนคาร์บอน ซึ่งเป็นวัสดุสำหรับทำขั้วไฟฟ้าแอโนด หรือขั้วลบของแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน สามารถเก็บพลังงานได้มากกว่าคาร์บอน 12 เท่า แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน เป็นตัวกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สามารถกักเก็บพลังงานได้สูงที่สุดเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ประจุไฟอื่นๆ

โดยผลงานวิจัยนี้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2558 และปัจจุบันมีการนำมาประยุกต์ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ รวมถึงรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในหลายยี่ห้อ

-- advertisement --