-- advertisement --

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ ชวนเรียนกฎหมายป้องสิทธิผดุงยุติธรรม

คณะนิติศาสตร์ มรส. ชวนบัณฑิตทุกสาขาเรียนต่อปริญญาใบที่ 2 ต่อยอดความรู้ด้านกฎหมายเพื่อใช้ปกป้องตนเองไม่ให้ถูกเอาเปรียบพร้อมพัฒนาสังคม รองอธิการบดี ชี้คนรู้กฎหมายช่วยผดุงความยุติธรรมในสังคมได้

ผศ.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ รองอธิการบดีและคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะนิติศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาต่อปริญญาตรีใบที่ 2 ในหลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒินิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ต้องทำงาน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษานิติศาสตร์ สำหรับผู้ต้องการปริญญาใบที่ 2 ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 9 แล้วและได้รับการรับรองทั้งจากสำนักงาน ก.พ., คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความอย่างถูกต้อง

“หลักสูตรนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีทุกปี เพราะศาสตร์ด้านกฎหมายสามารถใช้ต่อยอดในงานได้แทบทุกประเภท นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนี้มีความหลากหลาย ทั้งนักธุรกิจ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน ไปจนถึงเกษตรกร ฯลฯ เพราะเมื่อเรารู้กฎหมายก็ไม่มีใครมาเอาเปรียบหรือใช้ประโยชน์จากความไม่รู้กฎหมายของเราได้ เราเองก็ได้ใช้ความเป็นนักกฎหมายไปช่วยเหลือสังคมหรือคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบได้ คนที่รู้กฎหมายนั้นเป็นกลุ่มคนที่มีผลอย่างสูงต่อการพัฒนาบ้านเมืองและการผดุงความยุติธรรมในสังคม”รองอธิการบดี กล่าว

อย่างไรก็ตาม มรส.จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในหลักสูตรดังกล่าวจนถึงวันที่ 31พ.ค.60 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะนิติศาสตร์ โทร.077-913-378, 08-1270-7772 หรือที่เว็บไซต์

-- advertisement --