-- advertisement --

ม.รามคำแหง แจ้งกำหนดการซ้อมรับปริญญา

ยินดีล่วงหน้ากับบัณฑิตรามคำแหง รุ่น 42

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แจ้งถึงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 (รุ่นที่ 42) ระหว่างวันที่ 19-22 มิ.ย.60 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทั้งคาบเช้าและคาบบ่าย

โดยกำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่างวันที่ 12-15 มิ.ย.60 บัณฑิตรายงานตัวที่ อาคารกงไกรลาศ (KLB) คาบเช้า ก่อนเวลา 05.30 น. คาบบ่าย ก่อนเวลา 09.00 น.ท้ังนี้ให้บัณฑิตแต่งกายสวมครุยวิทยฐานะเหมือนวันพิธีฯ ผู้ไม่เข้ารับการฝึกซ้อม ไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ส่วนการฝึกซ้อมย่อยเป็นไปตามที่แต่ละคณะฯ โครงการพิเศษ และสาขาวิทยบริการฯกำหนดเอง)

อย่างไรก็ตาม สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หรือสอบถามที่คณะ โทร.0-2310-8000 ต่อคณะที่สังกัด
และบัณฑิตวิทยาลัย โทร.0-2310-8560, 0-2310-8564 และ
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ โทร.0-2310-8566-7, 0-2310-8549 และ

-- advertisement --