-- advertisement --

ม.ล.ปนัดดา สานต่อทุนโอดอส รุ่น 5

มีแนวคิดเปลี่ยนชื่อเป็น”ทุนเล่าเรียนหลวง”เพิ่มโอกาสเด็กอาชีวะ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และผู้บริหารระดับสูงบางส่วนเพื่อรับฟังรายงานและติดตามงานของ ศธ.ซึ่งเรื่องหนึ่งที่ตนสนใจ คืออยากให้สานต่อโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน หรือทุนโอดอส ที่ได้หยุดชะงักลงหลังจากที่ได้ดำเนินการมาแล้ว 4 รุ่น

อย่างไรก็ตามจากการให้ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี ในต่างประเทศ ที่ผ่านมาพบว่ายังไม่ประสบความสำเร็จ เพราะความพร้อมของผู้ที่ได้รับทุนไปเรียนยังไม่ดีเท่าที่ควร เลือกไปประเทศอื่นที่ไม่ใช่ใช้ภาษาอังกฤษ ต้องไปเริ่มต้น ใช้ภาษาใหม่ที่ไม่ถนัด ผลสุดท้ายก็กลายเป็นเรียนไม่จบ มีนักศึกษาจำนวนมากขอกลับมาเรียน ในเมืองไทย ซึ่งผิดไปจากวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เด็กนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศ

อีกทั้งการคัดเลือกเด็กไปเรียนต่อ ต้องการให้ทุนแก่เด็กที่อยู่ในพื้นที่ แต่เด็กบางคนไปเรียนในพื้นที่อื่นแล้วกลับมาใช้สิทธิ์ในภูมิลำเนา ซึ่งไม่น่าจะใช่สิ่งที่ถูกต้อง อีกทั้งเนื่องจากการให้ทุนดังกล่าวเป็นเงินหลวง เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ผู้เรียน โดยส่วนตัวอยากจะให้เรียกทุนนี้ว่าทุนเล่าเรียนหลวง ทั้งนี้ ตนอยากให้ปรับปรุงโครงการและเริ่มดำเนินการต่อ รุ่นที่ 5 ในปีการศึกษา 2560 นี้

ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัด ศธ. กล่าวว่า ม.ล.ปนัดดา มีแนวคิดให้ปรับปรุงโครงการโอดอส ใหม่ให้เหมาะสม โดยมอบให้สำนักงานปลัด ศธ.มาศึกษารายละเอียดการดำเนินโครงการใหม่ ทั้งกลุ่มเป้าหมายที่จะมีการแบ่งสัดส่วนการให้ทุนแก่เด็กอาชีวศึกษาโดยเฉพาะ ซึ่งจากเดิมที่สอบแข่งขันแบบเดียวกันกับเด็กที่เรียนสายสามัญศึกษาทำให้เด็กอาชีวะได้รับทุนน้อยมาก ประมาณ 1% ของทุนทั้งหมด

นอกจากนี้ จะมีการกำหนดสาขาวิชาและประเทศที่จะไปเรียน ซึ่งต้องมั่นใจว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย รวมถึงปรับรายละเอียดกระบวนการคัดเลือกและอาจเชื่อมโยงไปถึงชื่อของกองทุนด้วย
/////////////////

-- advertisement --