-- advertisement --

ม.เกษตรศาสตร์ เปิดบัญชีช่วยเหลือ สปป.ลาว

ม.เกษตรศาสตร์ เปิดบัญชีช่วยเหลือ สปป.ลาว

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้เปิดบัญชีธนาคาร เพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาประชาชนคนไทยร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากดินคันกั้นน้ำพัง ที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว สามารถบริจาคได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ บริจาคเงินสด ที่กองคลัง ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน

หรือโอนเข้าบัญชีชื่อ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อช่วยภัยพิบัติ” ผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 043-7-55309-
และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 235-3-00236-3 หรือ สแกน QR CODE

หากท่านประสงค์รับใบเสร็จรับเงินโปรดสำเนาใบนำฝาก (pay in) ส่งไปที่ กองคลัง ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ หรือสอบถามรายละเอียดที่ กองคลัง มก.โทร.0-2942-8147-50 งานประชาสัมพันธ์ มก.โทร.0-2942-8181-3

-- advertisement --