-- advertisement --

ภูมิภาค

รมว.พม. ทอดผ้าป่ากองบุญแห่งการให้ จ.ขอนแก่น

วันเสาร์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 21.01 น.

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

แนวคิดเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นต้นแบบ การร่วมมือ ให้โอกาส ให้อาชีพ การพึ่งตนเอง โดยมีทาง พมจ.ขก. เป็นจุดเชื่อมต่อเศรษฐกิจฐานมนุษย์ ให้ความรู้ ให้โอกาส สร้างตนเองได้ มีการคิด ต่อยอด ลงมือทำยกระดับขอนแก่นเป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนล       

วันนี้ (13 ส.ค. 65) ที่ ห้อง AUDITORIUM ชั้น 2 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธี “ทอดผ้าป่า” กองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น และลงนาม MOU การจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพการบริบาล และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ องค์กรณ์ดีเด่น อาสาสมัครดีเด่น และ อพม.ดีเด่นและพิธีมอบป้ายองค์กรภาคธุรกิจ CSR โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ