-- advertisement --

รวมใจสหวิทยาเขตวังภูผา ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

นายกมล เสนานุช ผอ.โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประธานสหวิทยาเขตวังภูผา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า สหวิทยาเขตวังภูผาได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต ซึ่งมีทั้งหมด 13 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม โรงเรียนอินนทร์แปลงวิทยา โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม โรงเรียนวังทรายขาววิทยา โรงเรียนเซไลวิทยาคม โรงเรียน ภูหลวงวิทยา โรงเรียนเขาหลวงวิทยา และโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

ทั้งนี้ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจสหวิทยาเขตวังภูผาปลูกต้นไม้ รักษ์โลก รักษ์แผ่นดิน รักสพม.19” บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

-- advertisement --