-- advertisement --

รอบรั้วการศึกษา I ความสุขจากรอยพระบาท The Beloved Father of a Nation

สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มช. ร่วมกับหอภาพถ่ายล้านนา จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “ความสุขจากรอยพระบาท” (The Beloved Father of a Nation)

รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ในฐานะ ผอ.หอภาพถ่ายล้านนา เผยถึงนิทรรศการภาพถ่าย “ความสุขจากรอยพระบาท” (The beloved Father of a Nation) ในครั้งนี้ เป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มช.

จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงพระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยในถิ่นทุรกันดาร ทรงพระราชทานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุข แก่ทุกชีวิตในประเทศไทยตลอดมา แนวทางแห่งความพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชทรงพระราชทานให้ ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดความสุข และความยั่งยืนให้แก่ปวงชนชาวไทยทั้งสิ้น

นิทรรศการภาพถ่าย “ความสุขจากรอยพระบาท” (The beloved Father of a Nation) จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พ.ย.2560 ที่หอภาพถ่ายล้านนา
อาคารหลังสีฟ้า ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา (ตรงข้ามพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์) ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จัดแสดงทุกวันอังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-5200-0093 และ 0-5394-4805 ดูข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศการเพิ่มเติมได้ที่

——————

-- advertisement --