-- advertisement --

รอบรั้วการศึกษา I มทส.24...กราบเท้าย่าโม

ม.สุรนารี นำน้องใหม่กว่า 3,700 คน กราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ฝากตัวเป็นลูกหลานย่าโมและชาวโคราช พร้อมลอดประตูชุมพลเข้าสู่เมืองโคราช ตามประเพณีปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียง ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) กล่าวว่า มทส.จรรโลงวัฒนธรรม “ไปลา มาไหว้” โดยนำนักศึกษาใหม่เข้ากราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี “ย่าโม” อันเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติมาตั้งแต่นักศึกษารุ่นแรก เนื่องด้วย มทส. มีมงคลนามของท้าวสุรนารี เป็นชื่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาใหม่ที่มาจากทุกภูมิภาค แต่เมื่อมาเป็นนักศึกษา มทส.แล้ว ก็ถือเป็นหลานย่าโม เป็นลูกหลานของชาวโคราช และ “นครราชสีมา” จะเป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง

…พร้อมกันนี้ นักศึกษาใหม่ ยังได้รับฟังโอวาทจากผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด ทั้งผู้ว่าฯ นครราชสีมา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา รองนายกอบจ.นครราชสีมา รองปลัดเทศบาลนครฯ ตลอดจนผู้มีเกียรติและผู้ใหญ่ของนครราชสีมา ซึ่งให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น…

สำหรับนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2559 นี้นับเป็นรุ่นที่ 24 ประกอบด้วยวิศวกรรมศาสตร์ 2,643 คน เทคโนโลยีการเกษตร 249 คน เทคโนโลยีสังคม 317 คน วิทยาศาสตร์ 86 คน แพทยศาสตร์ 302 คน พยาบาลศาสตร์ 78 คน และทันตแพทยศาสตร์ 42 คน รวม3,717 คน

อย่างไรก็ดี มทส. ยังมีกิจกรรมสำหรับน้องใหม่อีกมากมาย ทั้งพิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีไหว้ครู ทำบุญตักบาตร พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์และพิธีการ ณ ลานสัญลักษณ์ มทส. การปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การอบรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษาตามบริบทของแต่ละสำนักวิชา เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและเพื่อนใหม่ รวมทั้งเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการก่อนเริ่มต้นการเรียน และใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

-- advertisement --