-- advertisement --

รอบรั้วการศึกษา I ย้อนรอยสถาปัตยกรรมร้อยปีจุฬาฯ ใต้ร่มพระบารมี ร.๙

จุฬาฯ จัดนิทรรศการ “สถาปัตยกรรม 100 ปี จุฬาฯ”ครั้งแรกกับการชุบชีวิตอาคารเก่าให้กลับมาโลดแล่นอีกครั้งในรูปแบบ 3 มิติ

ผศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์ภิลาศ ผู้ช่วยอธิการบดีงานการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาฯ ในปี 2560 ทางสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ได้จัดนิทรรศการ “สถาปัตยกรรม 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เพื่อย้อนรำลึกเรื่องราวสถาปัตยกรรมของจุฬาฯ ตลอด 1 ศตวรรษที่ผ่านมา ให้สาธารณชนได้รับทราบ

ทั้งนี้จุฬาฯ ได้วางแผนแม่บทที่จะพัฒนาอาคารหรือสถาปัตยกรรมบนพื้นดินพระราชทานแห่งนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้”อุทยาน 100 ปี” ซึ่งจะเป็นสวนสาธารณะแบบ Community Park พื้นที่ 28 ไร่ ตั้งอยู่ในบริเวณจุฬาฯ และปรับพื้นที่ซอยจุฬาฯ 5 ให้เป็นถนนจุฬาฯ 100 ปี ด้วยเช่นกัน

สำหรับนิทรรศการสถาปัตยกรรม 100 ปี จุฬาฯ นอกจากจะบอกเล่าถึงงานสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังมีไฮไลท์สำคัญ คือ นิทรรศการ “ใต้ร่มจามจุรี ในหลวงรัชกาลที่ 9”บอกเล่า 9 เรื่องราว พระมหากรุณาธิคุณของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ที่ทรงมีต่อจุฬาฯ ตลอดรัชสมัยแห่งการครองสิริราชสมบัติ 70 ปี อาทิ ทรงเสด็จฯ ส่วนพระองค์เพื่อพระราชทานต้นจามจุรี 5 ต้น และทรงปลูกด้วยพระองค์เอง ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ เพื่อหารายได้เป็นทุนเริ่มแรกในการก่อสร้างอาคารทันตรักษ์วิจัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ เป็นต้น

ซึ่งประชาชนสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มี.ค.60 ที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน บริเวณลานทางเชื่อมรถไฟฟ้า BTS โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

-- advertisement --