-- advertisement --

รอบรั้วการศึกษา I ราชภัฏสุราษฎร์ เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

ชาวราชภัฏสุราษฎร์ ศึกษา 4 โครงการในพระราชดำริ หวังสร้างแรงบันดาลใจ นำหลักปรัชญาพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ผศ.สมทรง นุ่มนวล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ได้จัดโครงการ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9” ตั้งแต่เดือน มี.ค.-เม.ย.2560 โดยทยอยนำบุคลากรจำนวนกว่า 200 คน ไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง พร้อมศึกษาโครงการในพระราชดำริตามเส้นทางอีก 4 แห่ง ได้แก่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี โครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ

“โครงการดังกล่าวมุ่งให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้หลักปฏิบัติพระราชภารกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมทั้งหลักปรัชญาพอเพียงเพื่อประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตน ทั้งในวิถีการดำรงชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นพลังและกลไกทางปัญญา อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างพอเพียง สมดุลและยั่งยืนต่อไป”ผศ.สมทรง กล่าว

ด้าน ดร.กฤตกาล ฑปภูผา คณะครุศาสตร์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ เผยว่าได้ความรู้จากโครงการในพระราชดำริมากมาย อาทิ โครงการชั่งหัวมัน ซึ่งใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พลิกฟื้นผืนดินแห้งแล้งให้กลายเป็นพื้นที่ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ได้อย่างพอมีพอกิน ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างเห็นเป็นรูปธรรม หรือจะเป็นโครงการแหลมผักเบี้ยที่เน้นการปรับคุณภาพน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี กลายเป็นโครงการที่นานาชาติให้การยอมรับและมาศึกษาดูงานกันไม่ขาดสาย

“พวกเราได้มีโอกาสชมนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล ก็ยิ่งตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย ซึ่งชาวราชภัฏสุราษฎร์จะน้อมนำวิธีคิดวิธีครองตนและวิธีครองงานของพระองค์ มาปรับใช้ในชีวิตและในการทำงานให้ได้” ดร.กฤตกาล กล่าว

————–

-- advertisement --