-- advertisement --

รอบรั้วการศึกษา I สารพัดช่างสมุทรปราการ..ทำด้วยใจถวายด้วยมือ..3 หมื่นดอกไม้จันทน์

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการอาชีวศึกษาบริการวิชาการ/วิชาชีพสู่ชุมชน เปิดสอนหลักสูตรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกแดฟโฟดิล หรือดอกดารารัตน์) ด้วยเปลือกข้าวโพด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ครูนิภา แตงแจ้ ครูชำนาญการพิเศษ แผนกศิลปะประดิษฐ์ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เล่าว่า นับแต่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต รู้สึกเสียใจมาก จึงอยากจะตอบแทนบุญคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนชาวไทย พอดีได้ทราบข่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอนครูแกนนำจิตอาสาเพื่อนำความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกแดฟโฟดิล หรือดอกดารารัตน์ ด้วยเปลือกข้าวโพด ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อนำไปถ่ายทอดแก่คนในองค์กรหรือในชุมชนต่อไป ตนจึงได้สมัครเรียนจนได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม และกลับมาเปิดสอนหลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกแดฟโฟดิล หรือดอกดารารัตน์) ด้วยเปลือกข้าวโพด ให้กับประชาชนที่มีจิตอาสา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด ใช้ทุนของตนเอง และได้รับการสนับสนุนในด้านสถานที่และบุคลากรช่วยงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ครูนิภา เล่าต่อว่า ตนเองเป็นครูอาชีวะมานาน รู้สึกว่าอยากทำสิ่งดีงาม ด้วยฝีมือ ด้วยใจถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 สักครั้งหนึ่งในชีวิต การทำงานถวายในครั้งนี้ รู้สึกภูมิใจและปลื้มปีติ ทั้งนี้ “ดอกแดฟโฟดิล” สื่อความหมายถึง ความกล้าหาญ ความโชคดี ความรัก และ “ดอกดารารัตน์” หมายถึง แก้วที่มีค่ายิ่งสูงสุด ถือว่ามีความหมายที่ดีมาก

“รูปแบบการจัดทำดอกไม้จันทน์นี้ จะไม่ใช้ธูปเทียน เพราะทางวัดแจ้งว่าจะทำให้ตะแกรงเตาเผาตัน เกิดปัญหาได้ แต่ถ้าบางหน่วยงานจะใส่ธูปเทียนก็ใช้ได้เช่นกัน แล้วแต่รูปแบบที่กำหนดมา ส่วนวัสดุอุปกรณ์สามารถนำวัสดุท้องถิ่นที่มีอยู่มาใช้ได้ เช่น ภาคกลาง ใช้เปลือกข้าวโพด ภาคเหนือใช้ใบตองแห้ง ภาคใต้ใช้ใบยาง (ใยบาง) เพื่อเป็นการสนับสนุนผลิตผลของเกษตรกร”

ด้าน ผอ.ศศิธร ศรีเขียว กองสวัสดิการสังคม อบต.บางด้วน อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ เล่าว่า ได้ทราบข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดอบรมทำดอกไม้จันทน์ ของวิทยาลัยฯ ตนและคณะจึงมาอบรมเพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดเผยแพร่ต่อให้กับผู้สูงอายุและประชาชนใน ต.บางด้วน อ.เมือง โดยจะนำดอกไม้จันทน์ไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

ทั้งนี้ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวเพิ่มเติมถึงการอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่มีจิตอาสาให้ความสนใจสมัครเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดและเผยแพร่ต่อให้กับชุมชนและพนักงานในองค์กร ดังเช่น อบต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรปราการ และบริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด จึงอยากเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมอบรมหลักสูตรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกแดฟโฟดิล หรือ ดอกดารารัตน์) ด้วยเปลือกข้าวโพด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

…สำหรับรุ่นที่ 2 จะเปิดสอนในวันที่ 16 มิ.ย.60 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ยังจะเป็นการระดิมจิตอาสาช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ให้ได้ 30,000ดอก เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

———————–

-- advertisement --