-- advertisement --

รอบรั้วการศึกษา I  สุราษฎร์ อบรมไกด์ทะเลชายฝั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมไกด์ทะเลชายฝั่ง หวังสร้างมัคคุเทศก์คุณภาพรองรับนักท่องเที่ยวพื้นที่ชายฝั่งทะเล พร้อมแก้ปัญหาไกด์เถื่อน ขานรับยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวของจังหวัด

นายธนาวิทย์ บัวฝ้าย รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวได้จัดอบรม เรื่องไกด์ทะเลชายฝั่ง ให้กับมัคคุเทศก์และผู้สนใจประกอบอาชีพมัคคุเทศก์จำนวน 40 คน ณ โรงแรมแบนไดรฟ์วิ่ง รีสอร์ท อ.เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างมัคคุเทศก์ทะเลชายฝั่ง ที่มีคุณภาพรองรับนักท่องเที่ยวและแก้ปัญหาไกด์เถื่อน เป็นการขานรับยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ปี 2560 ซึ่งการอบรมใช้เวลาทั้งสิ้น 10 วัน อบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านมัคคุเทศก์จากภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก จ.สุราษฎร์ และได้รับการอนุมัติหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ (ทะเลชายฝั่ง) จากกรมการท่องเที่ยวโดยตรง

“การอบรมทั้งหมดต้องผ่านมาตรฐานและกระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอน เพราะไกด์ทางทะเลต้องมีความสามารถในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ในหลาย ๆ ด้าน เช่น การว่ายน้ำตัวเปล่า การปฐมพยาบาล การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว การขับเรือ นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศและการเปลี่ยนแปลงของคลื่นลมในทะเลด้วย กระบวนการในการจัดอบรมจึงต้องเข้มข้น เพื่อให้ได้ไกด์ทะเลชายฝั่งที่มีคุณภาพและครบเครื่องจริง ๆ” นายธนาวิทย์ กล่าว

ด้านนางณัฏฐ์สุดา นันทนิ นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยว หนึ่งในวิทยากร กล่าวว่า ปัจจุบันมีมัคคุเทศก์ขึ้นทะเบียนประมาณ 60,000 คน แต่ที่ปฏิบัติงานจริงมีน้อยกว่านั้นมาก ทำให้บางพื้นที่ขาดแคลนไกด์และเกิดปัญหาไกด์เถื่อนตามมา ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือไกด์บางส่วนออกไปทำงานนอกพื้นที่ซึ่งอาจมีรายได้ดีกว่า ทำให้กรมการท่องเที่ยว ต้องเข้ามาบริหารจัดการให้แต่ละพื้นที่มีไกด์เพียงพอต่อความต้องการ โดยการขึ้นทะเบียนและจัดอบรมไกด์เฉพาะพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

-- advertisement --