-- advertisement --

รอบรั้วการศึกษา I 10 ปีโขนผู้หญิงจันทรเกษม

ครบ 10 ปี โขนผู้หญิงจันทรเกษม จัดการแสดงสุดตระการตา ระดมนักแสดง ศิษย์เก่า-ปัจจุบันกว่า 50 ชีวิต พร้อมแสง สี เสียง ถ่ายทอดความงดงามของมรดกไทย เปิดม่าน 4-5 เม.ย.นี้

นายธรรมรัตน์ โถวสกุล ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) กล่าวว่า การแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษม เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2549 จากการศึกษาค้นคว้า เพื่อประกอบรายวิชาการสร้างละครรำของนักศึกษาปี 3 ในขณะนั้น ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ต้องการที่จะสืบสานศิลปะการแสดงโขน ซึ่งนับวันจะหาชมได้อยาก อีกทั้งศิลปะการแสดงโขนยังเป็นการแสดงชั้นสูงของไทย เนื่องจากเป็นการแสดงที่มีประวัติยาวนาน และต้องผสมผสานศิลปะหลากหลายแขนงของไทยเข้าไว้ด้วยกัน

“การแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษมนั้น เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของนักศึกษาปี 3 เพื่อนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการลงมือปฏิบัติแทบจะทุกขั้นตอน แต่ต่อมาไม่ได้มีเฉพาะนักศึกษาปี 3 หรือนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ฯ เท่านั้น แต่เปิดรับสมัครนักแสดงจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมแสดงด้วย เพราะโขนถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทุกๆ คนสามารถมีส่วนช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานความงดงามนั้นให้คงอยู่ต่อไปได้”

นายธรรมรัตน์ กล่าวและว่า ปีนี้การแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษม ครบรอบ 10 ปี จัดแสดงในเรื่องรามเกียรติ์ ชุดนางลอย เป็นการนำตอนที่เคยแสดงเมื่อ 10 ปีที่แล้ว กลับมาแสดงอีกครั้ง โดยครั้งนี้เป็นการแสดงโขนหน้าจอ ซึ่งในสมัยโบราณนั้นจะแสดงโขนแทรกเข้าไปในการแสดงหนังใหญ่ ต่อมาภายหลังเหลือการแสดงโขนเพียงอย่างเดียว เพื่อฉลองในวาระพิเศษนี้ก็จะมีการนำหนังใหญ่มาแสดงร่วมด้วย นับว่าหาชมได้ยาก เป็นการนำเอาศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยมาแสดงร่วมกัน ประกอบกับระบบ แสง สี เสียง ที่จะช่วยเพิ่มอรรถรสในการชมมากยิ่งขึ้น พร้อมนักแสดงทั้ง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน กว่า 50 คน

…โขนผู้หญิงจันทรเกษม เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงและซึมซับการแสดงอันเป็นศิลปวัฒนธรรมล้ำค่าของไทยนี้ มหาวิทยาลัยและสาขาวิชาหวังเพียงให้ผู้ชมได้เห็นถึงความสวยงาม ตระหนักถึงคุณค่า ความงดงามในมรดกที่เกิดจากการคิดสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษที่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยช่วยกันสนับสนุน ให้กำลังใจคนที่ทำงานด้านนี้ ได้ทำการสืบสานและรักษาสืบไป

สำหรับผู้สนใจชมการแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษม เรื่องรามเกียรติ์ ชุดนางลอย ในวันที่ 4-5 เม.ย.60 ณ สนามกีฬาในร่ม มจษ.ตั้งแต่เวลา 19.00 น.

สำรองที่นั่งโทร.0-2942-5800 และ 0-2942-6800 หรือที่ Line ID: khoncru2560

-- advertisement --