-- advertisement --

ระดมลูกเสือบริการประชาชน เข้าถวายความอาลัย

“เทคนิคนครนายก”จัดกิจกรรมบำเพ็ญเพียรวาดภาพในหลวงรัชกาลที่ 9

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เปิดเผยว่า เนื่องจากที่ผ่านมา มีประชาชนจำนวนมาก เดินทางเข้าไปยังบริเวณท้องสนามหลวง เพื่อไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นการฝึกปฏิบัติ เรื่องมีจิตอาสาของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด จึงได้มอบให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ศธ. ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองทัพภาคที่ 1 ระดมลูกเสือเหล่าต่าง ๆ ยุวกาชาดและเนตรนารี จิตอาสา มาบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีช่วยเหลือประชาชน ที่ไปถวายสักการะพระบรมศพ ที่บริเวณสนามหลวง โดยอาสาสมัครทั้งหมดจะได้รับการฝึกฝนตรงกับภารกิจที่ปฏิบัติทั้งการจราจร การปฐมพยาบาล การดูแลผู้ป่วย เป็นต้น

“สิ่งนี้เป็นบทเรียนภาคปฏิบัติที่ไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียน เป็นการฝึกความอดทน ความเสียสละ ความมีน้ำใจ แต่สิ่งที่ได้รับคือความภาคภูมิใจและความสุขจากการเป็นผู้ให้ รอยยิ้มและคำขอบคุณจากผู้รับบริการ ที่ไม่มีครูสอนต้องเรียนรู้เอง ซึ่งมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ได้ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างนั่นเอง ทั้งนี้ หลังเปิดเทอมแล้วจะมีการแบ่งการปฏิบัติหน้าที่เป็น 2 กะ ผลัดเปลี่ยนกันไปเพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียน”

รองปลัด ศธ.กล่าวและว่า นอกจากนี้ ยังมีบริการรถวีลแชร์ 200 คัน สำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยที่บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ และศาลหลักเมือง เวลา 09.00-16.00 น.โดยที่ผ่านมามีประชาชนขอรับบริการวีลแชร์ ประมาณ 100 คนต่อวัน ซึ่งสอบถามการบริการที่โทร.08-1648-9869

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักเรียน นักศึกษา และครูสาขาวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จำนวน 49 คน ร่วมแรงร่วมใจวาดภาพพระราชกรณียกิจและพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 29 ภาพ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยนายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวว่า กิจกรรมบำเพ็ญเพียรวาดภาพถวายพ่อ 29 ภาพ เป็นการแสดงออกถึงทักษะการวาดภาพของนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรม ระดับชั้น ปวช.และ ปวส.จำนวน 40 คน และครูอีก9 คนในการวาดภาพ 29 ภาพ โดยนำภาพต้นแบบมาจากภาพพระราชกรณียกิจและพระบรมฉายาลักษณ์ในอิริยาบถต่างๆ วาดด้วยสีอะคริลิกโทนสีน้ำตาล ขนาดภาพ 80 x 100 เซนติเมตร ซึ่งจะใช้ระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย.59นี้ เมื่อแล้วเสร็จทางวิทยาลัยจะจัดแสดงไว้บริเวณรั้วหน้าวิทยาลัยฯ เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมในพระบารมี และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอีกด้วย

-- advertisement --