-- advertisement --

รัฐบาลไฟเขียวตั้งกระทรวงอุดมศึกษา

รัฐบาลไฟเขียวตั้งกระทรวงอุดมศึกษา แต่ต้องตอบสังคมได้ว่ามีอะไรใหม่ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอิสระฯ เพิ่มเติม เชื่อว่าจะสามารถจัดตั้ง ก.อุดมศึกษา ได้ทันรัฐบาลนี้แน่นอน

วันที่ 24 ส.ค.60 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนพร้อมด้วยนพ.อุดม คชินทร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ในฐานะประธานคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา และนพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้หารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ซึ่งนายวิษณุ แนะนำให้คณะทำงานฯ ให้ไปปรับเพิ่มเรื่องงานวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมให้มีน้ำหนักมากขึ้น เพราะการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ต้องตอบสังคมให้ได้ด้วยว่า มีอะไรใหม่

โดยหลักการง่าย ๆ คือ เดิมเรามีทบวงมหาวิทยาลัย ต่อมาเมื่อปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ก็ให้อุดมศึกษามารวมกับ ศธ. ดังนั้นการปรับโครงสร้างครั้งนี้ ต้องตอบสังคมให้ได้ว่าการกลับไป กลับมา มีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร และมีอะไรที่เพิ่มขึ้น รวมถึงอยากให้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอิสระฯ เพิ่มเติมด้วย เพื่อให้การดำเนินการมีความรอบคอบและเกิดประโยชน์มากที่สุด เชื่อว่า จะสามารถจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ได้ทันภายในรัฐบาลนี้แน่นอน

“การเพิ่มงานวิจัยและนวัตกรรมจะทำให้การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา มีน้ำหนักมากขึ้น ทั้งนี้รัฐบาลเห็นด้วยกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา รวมถึงให้ความสำคัญกับอุดมศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตกำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศ ส่วนจะกำหนดให้จัดทำร่าง พ.ร.บ.กระทรวงอุดมฯ ให้แล้วเสร็จภายในเมื่อไรนั้น ยังไม่มีการพูดถึง แต่ตั้งกระทรวงการอุดมฯทันในรัฐบาลนี้แน่นอน”นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

นายโสภณ เพชรสว่าง ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมมีความเห็นว่า เรื่องการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เป็นงานสำคัญของอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือ สำคัญในการพัฒนาประเทศ และเดิมคณะทำงานฯ ก็เคยกำหนดงานวิจัยไว้ในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา แต่เกรงว่า จะเกิดความยุ่งยาก เพราะเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงจึงตัดออก แต่รัฐบาลอยากให้อุดมศึกษาเน้นในเรื่องนี้เป็นหลัก ดังนั้นคณะทำงานฯ ต้องนำข้อเสนอแนะไปปรับแก้ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ให้สมบูรณ์

-- advertisement --