-- advertisement --

ราชมงคลพระนคร เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว

ราชมงคลพระนคร เปิดศูนย์รับบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสปป.ลาว ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 ส.ค. พร้อมจับมือ ม.แห่งชาติลาว สร้างที่พักอาศัยชั่วคราว

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งเกิดจากการที่เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย ได้เกิดรอยแตกบริเวณสันเขื่อน ทำให้มวลน้ำทะลักออกมาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนั้น

ทางราชมงคลพระนคร ได้เปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จึงขอเชิญชวนร่วมปันน้ำใจบริจาคสมทบทุน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่บัญชี “มทร.พระนคร รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว” ธนาคารกรุงเทพ สาขา มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เลขที่บัญชี 880-7-35814-1 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 ส.ค.2561 ซึ่งผู้บริจาคสามารถขอรับใบเสร็จรับเงิน ได้ที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร หรือโทร.0-2665-3777 ต่อ 6035

“ในเบื้องต้นราชมงคลพระนคร ได้ส่งหนังสือแสดงความเสียใจไปยังสถานทูตไทย ใน สปป.ลาว ทั้งนี้ หลายปีที่ผ่านมาราชมงคลพระนคร มีความสัมพันธ์อันดี แน่นแฟ้นกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มาโดยตลอด ผ่านการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง 2 สถาบัน จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงทำให้วางแผนร่วมมือกันสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการให้นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นผู้ออกแบบที่พักชั่วคราว” รศ.สุภัทรา กล่าว

-- advertisement --