-- advertisement --

ที่มา คอลัมน์ “รายงานการศึกษา

รายงานการศึกษา : เรื่องเล่า ‘น.ร.ทุนนายกฯ นิวซีแลนด์ PMSA’

จัดต่อเนื่องทุกปีสำหรับ โครงการเอเชียนซัมเมอร์โปรแกรมแลกเปลี่ยนความรู้ของนักศึกษาทุนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ (The Prime Minister’s Scholarship for Asia; PMSA) แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของไทย และนิวซีแลนด์ โดยความร่วมมือของ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand : ENZ) ร่วมกับสถาบันการศึกษาของไทย และนิวซีแลนด์

ในปีนี้ยังได้ลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และต่อยอดความสัมพันธ์ด้านการศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยลินคอล์น และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) โดยมี ศ.คริสโตเฟอร์ แกน หัวหน้าภาควิชาธุรกิจการเกษตรและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัยลินคอล์น ลงนามร่วมกับ ผศ.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มก.และ น.ส.จารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านการศึกษา หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน

น.ส.จารุวรรณ กล่าวว่า การศึกษาของนิวซีแลนด์มุ่งเน้นให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติ และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จึงเป็นโอกาสที่ดีมากของน้องๆ นักศึกษาทุน PMSA ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้ในไทยครั้งนี้ จะได้สัมผัสประสบการณ์จริง เยี่ยมชมสถานที่จริง นอกจากน้องๆ จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านภาคธุรกิจการเกษตร ซึ่งไทยมีความโดดเด่นในการเป็นเมืองเกษตรกรรม สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา และบริบทภาคธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) ของนิวซีแลนด์

นักศึกษาทุน PMSA ในปีนี้รวม 33 คน แบ่งเป็น 2 คณะ จากมหาวิทยาลัยลินคอล์น ซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านภาควิชาธุรกิจการเกษตร 16 คน และจากมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ อีก 17 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของไทย ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบของการบรรยาย และเข้าเยี่ยมชมสถานที่จริง อาทิ ฟาร์มปลูกผักปลอดสารพิษระบบปิด DiStar Fresh Farm ที่ใช้เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดินในห้องปลอดเชื้อ, เยี่ยมชมการผลิตไวน์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เยี่ยมชมไร่องุ่น และโรงไวน์ GradeMonte ที่ จ.นครราชสีมา, เยี่ยมชมฟาร์มแมลง มก.และการเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัยจากสารเคมีใน จ.ขอนแก่น, เรียนวิชา “มวยไทย” ที่ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา มก.วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมเข้าร่วม “Master Class” เรียนรู้วิธีทำอาหารไทย และแต่งกายด้วยชุดไทยที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น

ลอเรน วัตสัน นักศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขานโยบายและการวางแผนสิ่งแวดล้อม คณะธุรกิจการเกษตรและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัยลินคอล์น เล่าว่า การได้รับทุนการศึกษา PMSA และมีโอกาสเดินทางมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาคธุรกิจการเกษตร และแนวทางการทำธุรกิจการเกษตรต่างๆ ในไทยครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีมากๆ ทำให้ได้เรียนรู้ถึงแนวทางการทำธุรกิจ ช่วยเพิ่มพูนความรู้ และนำไปต่อยอดสร้างโอกาสการส่งออกที่สำคัญในนิวซีแลนด์ แม้มหาวิทยาลัยลินคอล์นจะมีชื่อเสียงด้านสาขาธุรกิจการเกษตร แต่ยังมีสาขาวิชาอื่นๆ ที่ช่วยสร้างโอกาส และเสริมความรู้เพิ่มเติมให้กับผู้คนจำนวนมากที่ทำปริญญาธุรกิจเกษตรกรรม เพราะเป็นวิชาเลือกที่สามารถเลือกได้ ดังนั้น จึงมีโอกาสมากมายที่จะได้ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หลักสูตรใหม่ๆ

ปิดท้ายที่ เบรดี้ บัลลาร์ด นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสาขาการจัดการฟาร์ม คณะธุรกิจการเกษตรและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัยลินคอล์น กล่าวว่า ตนพยายามอย่างมาก ทุ่มเทอย่างหนัก เพื่อให้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในตัวแทนนักเรียนทุนฯ มายังไทย ถือเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก ที่ได้ออกไปชมสถานที่ต่างๆ มากมาย ได้สัมผัสกับระบบในต่างประเทศที่แตกต่างกับนิวซีแลนด์ ได้ชมการเกษตรกรรมที่หลากหลายในฟาร์มแต่ละแห่ง และเห็นว่าฟาร์มแตกต่างอย่างไร และเลี้ยงดูครอบครัวด้วยสิ่งที่พวกเขามีได้อย่างไร

“ผมได้ชมวิถีชีวิต ผู้คนที่นี่น่ารัก และต้อนรับทุกคนเป็นอย่างดี ถือเป็นประสบการณ์ที่วิเศษมากๆ” เบรดี้ บัลลาร์ด กล่าวทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม

QR Code

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่

Line Image

-- advertisement --