กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ร่วมเสวนาและพูดคุยในหัวข้อ การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ที่จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 09:00 – 11:30 นาฬิกา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ(ไอติม) ผู้ก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า/อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์/ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ในนามพรรคก้าวไกล ร่วมเสวนาและพูดคุยในหัวข้อ การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ในฐานะกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การศึกษาแห่งชาติ ณ ร้านอาหารแสงนา เฮอริเทจ Sangna Heritage หมู่ที่ 6 บ้านสันพระเจ้าแดง ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยนายวิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) เขต 1 จังหวัดลำพูนในนามพรรคก้าวไกล, นายวีรเดช​ ภู่พิสิฐ หัวหน้าสาขาพรรคก้าวไกลจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะทำงาน และสมาชิกสาขาพรรคก้าวไกลจังหวัดลำพูน, นายไพรัช ยะสง่า อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล(ทต.)เหมืองง่าร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์การการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ในพื้นที่อำเภอบ้านธิและอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมฯ ประมาณ 50 คน

สาระสำคัญได้กล่าวถึง ปัญหาของระบบการศึกษาไทย ทั้งภาระค่าใช้การศึกษาไทยและค่าใช้จ่ายแฝง ความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา , ปัญหาการศึกษา กับการพัฒนาท้องถิ่น, การพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตภายในสถานศึกษา, การปลูกฝังค่านิยมการต่อต้านการทุจริต

ผู้ร่วมเวทีเสวนาครั้งนี้ ประกอบด้วย นางดาวเรือง อินตากาศ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบล(ทต.)ทากาศเหนือ กล่าวเสนอ ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศในพื้นที่ห่างไกล ภาระของครูที่นอกเหนือจากการสอน, นางพรหมภัสสร บุตรดาจารุพงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ กล่าวถึง ปัญหาในด้านงบประมาณในส่วนของการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.), นางพัชรี ชุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ห้วยยาบ และดำเนินรายการโดย นายวิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) เขต 1 จังหวัดลำพูนในนามพรรคก้าวไกล โดยนายวิทวิสิทธิ์ฯ ได้กล่าวแนะนำตัว ในการเป็นตัวแทนพรรคก้าวไกลในการลงรับสมัครเลือกตั้งในการการเลือกตั้งครั้งต่อไป ก่อนเริ่มเข้าสู่การเสวนา

นายพริษฐ์ฯ กล่าวถึงปัญหาในด้านงบประมาณการศึกษา โดยวิเคราะห์ว่างบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบด้านการบริหารแต่งบด้านพัฒนามีสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับงบในการบริหาร, การกระจายอำนาจเป็นทางออกสำคัญ ที่จะเข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาในการศึกษาของท้องถิ่น

หลังจากนั้น นายวีรเดชฯ มอบของที่ระลึกให้กับนายพริษฐ์ฯ พร้อมถ่ายรูปร่วมกันกับคณะผู้จัดและผู้ร่วมเสวนา นายชัชพีร์ วรรณาพิรัชย์ กำนันตำบลห้วยยาบ(เจ้าของสถานที่การจัดกิจกรรมเสวนา) กล่าวขอบคุณผู้ร่วมเสวนา หลังจากเสร็จสิ้นการเสวนาและถ่ายรูปร่วมกันแล้ว นายพริษฐ์ฯ ได้กล่าวทักทายและถ่ายรูปนอกรอบกับผู้ร่วมงานเสวนาอย่างเป็นกันเองอีกครั้ง ก่อนเดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกิจกรรม “23 เมษายน มาปะกั๋นตี้ประตู๋ท่าแพเจียงใหม่” ขอคนละชื่อปลดล็อกท้องถิ่น และเชิญชวนประชาชนเข้าชื่อแก้รัฐธรรมนูญ(รธน.) หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งแบบออนไลน์และแบบลงชื่อที่จุดลงชื่อ รวมทั้งร่วมติดตามรับฟังเนื้อหาข้อมูล เรื่องท้องถิ่นแบบครบถ้วน ทั้งในมิติวิชาการ มิติผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ มิติจากฝ่ายนิติบัญญัติ ฯลฯ ณ ลานเอนกประสงค์ ประตูท่าแพ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 17:00 นาฬิกาเป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine