-- advertisement --
  • Facebook
  • Twitter
  • Line

ร้อยเอ็ดจัดแข่งฟุตบอลนักเรียน สพม.ลีกคัพ 2021

สพ.-ร้อยเอ็ด-จัดแข่งฟุตบอลลีกคัพ-มัธยม

ที่หอประชุมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นายชาตรี ชาปะวัง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายวงศกร ประกอบนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด นายนพดล ศรีระกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิ (อุปนายกสมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาสพม.ร้อยเอ็ด)ได้ร่วมแถลงข่าว การจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน รุ่นอายุ 18 ปี ชิงชนะเลิศ สพม.รอ ประจำปี 2564 “มัธยมศึกษา สพม.รอ 2021” ครั้งที่ 2 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจนฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม

ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด มีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 60 แห่ง และได้รับอนุญาตให้จัดแข่งขัน ฟุตบอลลีกคัพ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเรามีนโยบายมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศด้านการศึกษา และด้านกีฬาให้แก่นักเรียน จึงได้ร่วมกับสมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน รุ่นอายุ 18 ปี สพม.รอ ลีกคัพ 2021 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 – วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่มีทักษะความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล เกิดประสิทธิภาพกับผู้เรียน เสริมสร้างร่างกายให้สมบูรณ์ แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลอย่างเต็มศักยภาพ เปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชนนักเรียนที่มีทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลได้มีโอกาสร่วมการแข่งขัน และสามารถพัฒนาทักษะฟุตบอลให้ดียิ่งขึ้นไป มีความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจร่วมเชียร์ และต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในการเล่นฟุตบอล เป็นคนเก่ง คนดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน จะต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในสถาบันสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดเท่านั้น

การจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็นดิวิชั่น 1 และดิวิชั่น 2 ทีมในดิวิชั่นดิวิชั่น 1 เป็นทีมที่ได้คะแนนรวมในตารางการแข่งขันปี 2563 ลำดับที่ 1-6 ของกลุ่ม A และลำดับที่ 1-6 ของกลุ่ม B จำนวน 12 ทีมประกอบด้วย

1.โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

2.โรงเรียนขัติยะวงษา

3.โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

4.โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

5.โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

6.โรงเรียนสตรีศึกษา

7.โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา

8.โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

9.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

10.โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

11.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 12.โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

ทีมในดิวิชั่น 2 เป็นทีมที่ได้คะแนนรวมในตารางการแข่งขัน ปีการศึกษา 2563 ลำดับที่ 7-12 ของกลุ่ม A และลำดับที่ 7-12 ของกลุ่ม B จำนวน 12 ทีม ประกอบด้วย

1.โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม

2. โรงเรียนทรายทองวิทยา

3.โรงเรียนหนองพอกวิทยา

4.โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม

5.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการร้อยเอ็ด

6.โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์

7.โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์

8.โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

9.โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม

10.โรงเรียนอาจสามารถวิทยา

11.โรงเรียนหัวโทนวิทยา

12.โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม และทีมที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันใหม่ในปี 2564 ใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดให้ใช้ในปัจจุบัน และกรรมการผู้ตัดสินจากสมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด การแข่งขันเป็นแบบพบกันหมด (ทีมเหย้า-ทีมเยือน) สนามที่ใช้แข่งขัน ใช้สนามในสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่เป็นทีมเจ้าภาพ(ทีมเหย้า)หรือหากมีปัญหาในการใช้สนามแข่งขันหรือสนามไม่พร้อมให้ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

สำหรับรางวัลดิวิชั่น 1

รางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากนายอัมพร พินะสาเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 40,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้ถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้ถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 5 ได้ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมจะได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท

ดิวิชั่น 2  รางวัลชนะเลิศ จะได้ถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้ถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้ถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 8,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้ถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 6,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 5 ได้ถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 4,000 บาท รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม จะได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท นอกจากนี้ ดาวซัลโวทั้ง 2 ลีก จะได้รับรองเท้าทองคำ จากนายทักษิณ ศรสุทธิ์ ผู้จัดการร้าน T S Sport roi-et ด้วย

โอกาสนี้จึงขอเชิญคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนที่สนใจร่วมชมและเชียร์ส่งกำลังใจให้กับบุตรหลาน ตามสนามแข่งขันในแต่ละแห่งได้ ส่วนรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล จะจัดขึ้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด)ช่วงเดือนมีนาคม 2565

-- advertisement --