-- advertisement --

ลุ้นโผ สพฐ.เกลี่ยอัตราเพิ่ม36ผอ.สพม.ใหม่

ลุ้นโผ!สพฐ.เกลี่ยอัตราเพิ่ม 36 ผอ.สพม.ใหม่ / รองผอ.สพม.อีกเขตละ 3 คน

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะกรรมการสภาการศึกษา(กกศ.) เห็นชอบเพิ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) ครบทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 เขต กรุงเทพฯ มี 2 เขต รวมทั้งหมด 78 เขต จากเดิมที่มี 42 เขต โดยเริ่มนำร่องใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดระยอง และศรีสะเกษ ตามข้อสนอของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( สพฐ.) แล้วนั้น ขั้นตอนต่อไป สพฐ.จะประสานกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เพื่อรับมติที่ประชุมมาเสนอให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณา เนื่องการลงนามประกาศเพิ่ม สพม. ซึ่งเป็นอำนาจของ รมว.ศึกษาธิการ โดยการเสนอแนะของสภาการศึกษา ซึ่งหาก รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะดังกล่าวก็จะลงนามประกาศเพิ่ม สพม.ต่อไป

นายบุญรักษ์ กล่าวต่อว่า หากมีการเพิ่ม สพม.อีก 36 เขต ก็จะต้องมีการเพิ่มตำแหน่ง ผอ.สพม. อีก 36 ตำแหน่งด้วยเช่นกัน ซึ่ง สพฐ.จะใช้วิธีการปรับปรุงอัตรากำลังภายในที่มีอยู่ โดยไม่ขอเพิ่มอัตรากำลังเพิ่มจากรัฐบาล ส่วนตำแหน่งรอง ผอ.สพม.นั้นโดยหลักการ ขณะนี้เขตพื้นที่ฯ มีรอง ผอ.สพม. เขตละ 3 คน เพราะฉะนั้น สพม.ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ ก็ต้องมี รองผอ.สพม. เขตละ 3 คนเช่นเดียวกัน ส่วนระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สพฐ.เสนอ ไปว่าจำนวนบุคลากรจะไปตามความเหมาะสม โดยดูจากขนาดของเขตพื้นที่ ซึ่งแต่ละเขตจะมีบุคลากรไม่เท่ากัน

-- advertisement --