-- advertisement --

ลุ้น16มิ.ย.บอร์ดสกสค.ไฟเขียวกู้เงิน1,200ล.จ่ายหนี้พนง.องค์การค้าฯ

พิษณุรับหนักใจปัญหาทุจริตภายในองค์การค้าฯตั้งกรรมการสอบสวนหลายชุดแต่ยังไม่คืบหน้า

ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) และในฐานะผอ.องค์การค้าของ สกสค. เปิดเผยว่า ขณะนี้ปัญหาที่ทำให้หนักใจที่สุด คือเรื่องการทุจริตในองค์การค้าฯ เพราะที่ผ่านมามีคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ได้เข้าไปตรวจสอบ และตั้งคณะกรรมการสอบสวนหลายชุด แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ไม่ได้ถูกผลักดันให้มีการดำเนินการสอบสวนทางวินัยหรือการดำเนินการอื่น ๆ เพื่อหาคนรับผิดชอบ ขณะที่คดีใน สกสค.ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว ซึ่ง สกสค.มีอำนาจเฉพาะการสอบสวนทางวินัยเท่านั้น ส่วนคดีการเชื่อมโยงที่เป็นคดีแพ่ง หรืออาญาจะนำสู่กระบวนการยุติธรรม

ดร.พิษณุ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบว่าองค์การค้าฯ มีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบันประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งต้องใช้ดอกเบี้ยให้กับธนาคารร้อยละ 7-8 บาทเรื่อยมา ตรงนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้องค์การค้าฯ ฟื้นตัวยาก

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กำลังเจรจากับธนาคารให้ลดดอกเบี้ยลงมาเหลือร้อยละ 3.5 และถ้าสามารถเจรจาลดดอกเบี้ยลงมาได้ จะสามารถลดค่าใช้จ่ายขององค์การค้าฯ ได้ปีละ 50 ล้านบาท ขณะเดียวกันเงินที่ต้องจ่ายคืนพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าฯ ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ตามคำสั่งศาล ถ้าสามารถหาเงินกู้มาจ่ายในอัตราร้อยละ3.5ได้ก็จะประหยัดเงินให้องค์การค้าฯ อีกประมาณ 45 ล้านบาทต่อปี ซึ่งถ้าเจรจาสำเร็จใน 2 เรื่องนี้ จะสามารถลดค่าใช้จ่ายขององค์การค้าฯ ได้ปีละเกือบ 100 ล้านบาท

ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ผอ.องค์การค้าฯ ที่ผ่านมาทำไมไม่แก้ปัญหานี้ ถ้าเจรจาให้ธนาคารลดดอกเบี้ยได้ องค์การค้าฯ ก็ไม่ต้องแบกรับภาระหนี้สินมากขนาดนี้

…ทั้งนี้ การคืนเงินพนักงานตามคำสั่งศาลนั้น อยู่ระหว่างการให้ออกคำสั่งย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2547 ว่าใครจะได้เงินเดือนเพิ่มตามมติ ครม.จำนวนเท่าไร พร้อมกันนี้ได้เสนอขออนุมัติกู้เงินกองทุนสนับสนุนพิเศษเพื่อความมั่นคงของสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) และการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม(ช.พ.ส.) จำนวน 1,200 ล้านบาท จากบอร์ด สกสค. ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็น ประธาน ซึ่งจะมีการประชุมวันที่ 16 มิ.ย.60 นี้“ดร.พิษณุ กล่าว

—————

-- advertisement --