-- advertisement --

ลูกพ่อขุน...สอบอัยการผู้ช่วยได้ 79 ราย

ม.รามคำแหง มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีศิษย์เก่า ที่สอบบรรจุเป็นอัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ รุ่นที่ 51) จำนวน 79 ราย

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่ รุ่นที่ 51) จำนวน 79 ราย

ในโอกาสนี้ นายชาตรี สุวรรณิน รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ม.ร., ผศ.ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะนิติศาสตร์ คณาจารย์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี

—————–

-- advertisement --