-- advertisement --

ลูกศรีวิชัย..รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกพุทธรักษา

บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(มทร.ศรีวิชัย)วิทยาเขตตรัง รวมใจเป็นหนึ่งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยการร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกพุทธรักษา” เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกพุทธรักษา” ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 ก.ค.60 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงาน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

——————–

-- advertisement --