-- advertisement --

ลูกเสือ 1.8 แสนคน จิตอาสาช่วยงานถวายพระเพลิง

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปล่อยแถวลูกเสือ-เนตรนารี 1.8 แสนคน จิตอาสาช่วยงานถวายพระเพลิงฯ

วันนี้ 25 ต.ค.60 ที่หน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้มีมติให้จัดโครงการ “จิตอาสาลูกเสือทำความดีด้วยหัวใจ” ให้ลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 180,000 คนทั่วประเทศ ออกมาเป็นจิตอาสาในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามจุดที่มีการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ อำเภอละ 200 คน

โดยให้เข้าเป็นผลัด ผลัดละ 100 คน ผลัดแรกตั้งแต่ 6.00-15.00 น. และผลัดที่สอง 14.00-23.00 น. ของวันที่ 26 ต.ค.2560 ส่วนลูกเสือที่ไม่ได้เข้าผลัดก็ให้ออกมาเป็นจิตอาสาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชนที่เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จัดโต๊ะ เก้าอี้ ในอำเภอและจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 24-28 ต.ค. 2560 กระทั่งเสร็จพระราชพิธีก็ให้ช่วยเก็บกวาดทำความสะอาดให้เข้าสู่สภาพปกติ

นายประเสริฐ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังได้จัดคณะลูกเสือ เนตรนารี อีก 250 คน จากสโมสรลูกเสือ เนตรนารี และผู้กำกับลูกเสือ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มาเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือแนะนำนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมงานในบริเวณงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งลูกเสือ เนตรนารี เหล่านี้จะประจำอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการ โครงการจิตอาสาลูกเสือทำความดีด้วยหัวใจ และกระจายอยู่ในจุดต่าง ๆ ตั้งแต่ลานพระบรมรูปทรงม้าจนถึงโรงแรมรัตนโกสินทร์ เพื่อช่วยเหลือ สื่อสารและแนะนำชาวต่างชาติด้วยภาษาอังกฤษ รวมถึงจะมีลูกเสือจราจรอีกประมาณ 10,000 คน ที่จะคอยช่วยอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำเส้นทางการเดินทางแก่ประชาชนด้วย ทั้งนี้จะสามารถสังเกตลูกเสือกลุ่มนี้ได้โดยจะมีเครื่องหมายติดที่แขนเสื้อด้านซ้าย

“อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการ ได้เตรียมให้บริการอำนวยความสะดวกเรื่องของที่พักคอย อาหาร น้ำดื่ม สุขาเคลื่อนที่แก่ประชาชนที่จะเข้าร่วมงานพระราชพิธีได้พร้อมเต็มที่แล้ว จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้ามาพักคอยและรับบริการได้ภายในกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่วันที่ 25 -27 ต.ค.นี้”นายประเสริฐ กล่าว

-- advertisement --