-- advertisement --

วันแรกคึกคัก   ผู้ว่างงาน-นศ.จบใหม่แห่สมัคร ครูผู้ช่วย

บัณฑิตจบใหม่และผู้ว่างงานวุฒิ ป.ตรี สายครูและไม่จบสายครู แห่สมัครสอบครูผู้ช่วย เขตพื้นที่ฯ บุรีรัมย์ แค่วันแรกไม่ต่ำกว่า 2,000 คน คาด 7 วันเกิน 10,000 คน ด้าน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เตือนระวังแก๊งมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ หากพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่เอาผิดทันที

จ.บุรีรัมย์ วันที่ 29 มี.ค.60ที่หอประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) บุรีรัมย์ เขต 1ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ปี 2560 สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1-4 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 32 ทั้งหมด 26 สาขาวิชาเอก 234 อัตรา ในวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก มีทั้งครูอัตราจ้าง รวมถึงพนักงาน ลูกจ้างจากหน่วยงานต่างๆ ผู้ว่างงาน และผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีวุฒิสายครูและไม่มีวุฒิสายครู จากหลายจังหวัดทั่วประเทศ มายื่นใบสมัครคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า จนเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องแจกบัตรคิว เพื่อความเป็นระเบียบ คาดว่าตลอดทั้งวันนี้มีผู้สมัครไม่ต่ำกว่า 2,000 คน

โดยสาขาวิชาเอกที่มีผู้สมัครมากที่สุด ได้แก่ สาขาวิชาเอกปฐมวัย รองลงมาสาขาวิชาเอกภาษาไทย สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ตามลำดับ ซึ่งจะเปิดรับสมัครสอบไปจนถึงวันที่ 4 เม.ย.60 เวลา 08.30-16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งคาดว่าสิ้นสุดวันรับสมัครจะมีผู้สมัครสอบครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 10,000 คน

ทั้งนี้ มีกำหนดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์วันที่ 22-24 เม.ย.60 และกำหนดประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 28 เม.ย.60 โดยการรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วยในครั้งนี้ ได้เปิดรับสมัครพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ และผู้สมัครจะมีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันได้เพียงแห่งเดียว

สำหรับสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ทั้งหมด 26 สาขาวิชาเอก 234 อัตรา ได้แก่ การเงินการบัญชี 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 7 อัตรา คหกรรม 1 อัตรา จิตวิทยาแนะแนว 9 อัตรา ชีววิทยา 5 อัตรา ดนตรีไทย 4 อัตรา ดนตรีศึกษา 3 อัตรา ดนตรีสากล 2 อัตรา ทัศนศิลป์ 2 อัตรา นาฏศิลป์ 16 อัตรา บรรณารักษ์ 6 อัตรา ปฐมวัย 46 อัตรา ประถมศึกษา 14 อัตรา พลศึกษา 4 อัตรา ฟิสิกส์ 6 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาจีน 3 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา ภาษาไทย 45 อัตรา ภาษาอังกฤษ 5 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 อัตรา ศิลปศึกษา 7 อัตรา สังคมศึกษา 25 อัตรา สุขศึกษา 11 อัตรา และอุตสาหกรรมศิลป์ 3 อัตรา

ในจำนวนนี้ มีกลุ่มวิชาเอกที่ยังไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู 7 สาขา ได้แก่ การเงินและบัญชี, คณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

โดยผู้สมัครต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือผ่านหลักสูตรครู 5 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เปิดสอนหลักสูตร 5 ปี และเป็นกลุ่มที่ขาดแคลนเรื้อรัง ผู้สมัครจะมีใบครูหรือไม่มีใบครูมาใช้ในวันสมัครก็ได้ เพียงแจ้งว่าไม่มีหลักฐานดังกล่าว เมื่อสอบได้แล้ว สพฐ.-คุรุสภา จะอำนวยความสะดวก การออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเพื่อใช้รายงานตัวที่โรงเรียน โดยไม่ต้องเดินทางมาขอเองที่ส่วนกลางเหมือนทุกปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งจะติวเข้มผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคนก่อนบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย

นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า การเปิดสอบครั้งนี้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการกำหนดมาตรการดำเนินการสอบคัดเลือกอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส จึงขอให้ผู้สมัครทุกคนมั่นใจและอย่าหลงเชื่อถ้ามีการอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือในการสอบคัดเลือกได้ สำหรับผลการสอบแข่งขันและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

“ขอแจ้งเตือนผู้ที่มาสมัครสอบทุกคน ให้ระวังกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพที่จะฉวยโอกาสหลอกลวงเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ โดยแอบอ้างจะสามารถช่วยเหลือให้เข้ารับการบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วยดังกล่าวได้ หากพบเห็นผู้ที่มีพฤติการณ์ในลักษณะดังกล่าวให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปดำเนินการเอาผิดกลุ่มบุคคลดังกล่าวทันที่”

นางสโรชินี กล่าวและว่า พร้อมทั้งคาดโทษหากมีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ หรือทุจริตในการสอบจะดำเนินการเอาผิดโดยไม่ละเว้นเช่นกัน เพื่อให้การสอบบรรจุเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส เป็นธรรม และปลอดจากการทุจริตในทุกรูปแบบ

———————-

ส่วนบรรยากาศการสมัครในจังหวัดอื่นๆ เช่นที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการรับสมัครสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560 มีสาขาวิชาเอก จำนวน 11 สาขา ตำแหน่งว่าง 26 อัตรา ในวันแรกนี้มีครูมาสมัครจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูล ดูแล ซึ่งกันและกัน อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

ขณะที่ สพป.พิษณุโลก เขต 1 บรรยากาศในช่วงเช้ามีผู้ที่จบการศึกษามาสมัครกันแต่เช้า ทางเจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมทั้งใบสมัคร จุดรับสมัครและถ่ายภาพผู้สมัครเพื่อป้องกันการทุจริต

นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560 จำนวน 8 กลุ่มวิชา 24 อัตรา ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาไทย 9 อัตรา กลุ่มวิชาภาษาจีน 3 อัตรา กลุ่มวิชาชีววิทยา 1 อัตรา กลุ่มวิชาดนตรีไทย 2 อัตรา กลุ่มวิชาดนตรีสากล 1 อัตรา กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 1 อัตรา กลุ่มวิชานาฎศิลป์ 3 อัตรา และกลุ่มคหกรรม 4 อัตรา

“ขณะนี้ ได้ต้ังคณะกรรมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ครอบคลุมถึงการสอดส่องดูแลและป้องกันการทุจริต หรือการดำเนินการที่จะส่อไปในทางทุจริตหรือที่จะทำให้เกิดความไม่เห็นธรรม ขอให้เชื่อมั่นได้ว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้มีความโปร่งใสและให้เกิดความยุติธรรมให้มากที่สุดครับ”นายประพฤทธิ์ กล่าว

ด้านนางลดาวัลย์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้สมัครในวิชาชีววิทยา บอกว่า ตอนนี้เป็นพนักงานราชการอยู่ที่โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สอนอยู่ชั้น ม.4-6 สอนมา 4 ปีแล่้ว ในการครั้งนี้ก็เกรงน้อง ๆ ที่จบใหม่ที่สามารถมาสอบได้ โดยเฉพาะไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพในวิชาชีพ ความรู้เขาก็ยังแน่น ส่วนเราอยู่โรงเรียนงานเยอะ แต่ก็อยากจะได้รับการบรรจุ

———————–

-- advertisement --