-- advertisement --

วัยโจ๋มทร.ธัญบุรีแสดงสปิริตชวนคนไทยออกไปเลือกตั้ง

“เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสภา” คนรุ่นใหม่รั้วบัวสวรรค์ “มทร.ธัญบุรี” แสดงพลังความพร้อมและชวนคนไทยออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้

ส่งเสียงคนแรกโดย “อดีตนายกองค์การนักศึกษา” นายพุทธินันต์ หมายมั่น “ฟิน” นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เผยถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนี้ว่า รู้สึกตื่นเต้นกับการเมืองไทยในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งมีสีสันเป็นอย่างมากในแทบทุกสื่อ โดยเฉพาะป้ายหาเสียงที่เต็มแน่นเกือบทุกพื้นที่

มองว่า “นโยบาย แนวคิดทางการเมืองเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยในการตัดสินใจ ไตร่ตรอง เลือกคนที่ใช่ไปบริหารประเทศ” และเป็นครั้งแรกที่จะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อยากให้นักการเมืองที่จะเข้ามาทำงานต้องมีคุณธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์มากที่สุด โดยทำงานอย่างซื่อตรง ทำเพื่อส่วนร่วม ไม่ใช่พวกพ้อง ต้องเปิดใจกว้างรับฟังเสียงประชาชน อย่ามองว่าเป็นแค่เกม แต่ต้องมองถึงความก้าวหน้าของประเทศชาติ และย้ำไปถึงนักการเมืองหลังได้รับการเลือกตั้งว่า “เมื่อรณรงค์หาเสียงไปแล้ว ต้องทำให้ได้อย่างที่พูด”

ด้าน นายศุภศิษฐ์ สีลา “แจ๊บ” นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ “นายกองค์การนักศึกษา ปี 2562” ระบุว่า อยากให้คนไทยมองเห็นการเมืองไม่เพียงแค่สีสัน แต่ต้องดูถึงความเป็นไปได้ในนโยบาย การแสดงออกทางความคิดเห็นของผู้สมัครของแต่ละพรรคการเมือง รวมถึงข้อมูลเบื้องหลังที่สื่อมวลชนได้นำเสนอไป เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกคนดีเข้าไปทำงาน โดยตนเองนั้นสนใจนโยบายในเรื่องการศึกษา การสาธารณสุข และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

“สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เพียงแค่เก่ง แต่ต้องเป็นคนดี ทำงานรวดเร็ว ทำงานเป็นทีมร่วมกับคนอื่นได้” ที่สำคัญต้องรับฟังเสียงประชาชนในภาพรวม ก่อนออกไปเลือกตั้ง อยากให้ทุกคนตรวจสอบรายชื่อและพกบัตรประชาชนเพื่อไปลงคะแนนเลือกตั้ง ที่จะเกิดขึ้นนี้ระหว่างเวลา 08.00 ถึง 17.00 น. “หวังว่าการเมืองไทยจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี”

ตามติดด้วย นายณัฐปภัสร์ ฉิ่งเชิด “แจ๊ค”นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ “อดีตประธานสภานักศึกษา” เผยความรู้สึกว่า คนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองจะต้องใช้ความรู้ความสามารถที่ทันสมัยเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และอยากให้มีนโยบายในเรื่องการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น

สนับสนุนให้เรียนอย่างมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม โดยภาครัฐจะต้องวางแผนสร้างคนเพื่อไปสร้างอาชีพอย่างมีระบบ

ส่วนการหาเสียงนั้นต้องมีมารยาททางการเมือง ไม่ปลุกปั่น สร้างความแตกฉานหรือใส่ร้ายผู้สมัครคนอื่น “อยากเห็นการบริหารประเทศอย่างจริงจังจริงใจ” การเห็นต่างเป็นเรื่องปกติตามสังคม แต่จะต้องช่วยกันทำงานอย่างสร้างสรรค์ในลักษณะแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย ยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ และรู้จักน้อมนำหลักธรรมคำสอนที่ดีมาใช้ เพื่อเป็นตัวอย่างและต้นแบบที่ดีแก่เยาวชนต่อไปในอนาคต และบอกอีกด้วยว่า “ขอบคุณผู้รับสมัครเลือกตั้งฯ ทุกท่าน ที่เสียสละและตั้งใจที่จะเข้ามาทำงานในครั้งนี้”

ขณะที่ สาวสวยตำแหน่ง “ประธานสภานักศึกษา ปี 2562” น.ส.ศุภนิดา อยู่ผล “ตาล” นักศึกษาชั้นปี 3 จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ตนจะได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและการจัดระเบียบการท่องเที่ยว เนื่องจากเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโดยตรง และขณะนี้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อหาเสียงเลือกตั้งอย่างเข้มข้น ซึ่งต่างก็มีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันไป ช่วยให้คนไทยมีข้อมูลสำหรับการพิจารณาได้เป็นอย่างดี

“อยากให้ทุกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิ์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด” ส่วนเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งทุกคนต่างรับรู้ตรงกัน และต้องไม่ลืมที่ว่า “หากเขาไม่บริสุทธ์ิใจแต่แรก เมื่อเลือกไปแล้ว มีแนวโน้มเป็นไปได้ที่จะคดโกงและทรยศต่อคนไทยและประเทศชาติ”

ตาลยังย้ำด้วยว่าคุณสมบัติสำคัญที่อยากฝากถึงนักการเมืองก็คือ ความเป็นจิตอาสา ความเสียสละและความยุติธรรม และ“ต้องไม่พลาดออกไปเลือกตั้ง เลือกคนดี คนที่ถูกใจไปบริหารประเทศ”

นี่เป็นทัศนะของคนรุ่นใหม่ใน มทร.ธัญบุรี ต่อการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 นี้

อลงกรณ์ รัตตะเวทิน มทร.ธัญบุรี

-- advertisement --