-- advertisement --

ศธภ.12ชู ออนซอนโมเดล

ยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์

นายประเสริฐ หอมดี ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการ(ศธ.) ในฐานะศึกษาธิการภาค(ศธภ.) 12 จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตามที่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ ได้พูดถึงปัญหาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) ว่าส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นเรื่องการบริหารงานบุคคล จนทำให้การปฏิรูปการศึกษายังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรนั้น เรื่องนี้ตนเห็นด้วย เพราะที่ผ่านมา กศจ.ในพื้นที่ ศธภ.12 ก็เน้นเรื่องการบริหารงานบุคคลเช่นกัน แต่ขณะนี้ได้เริ่มปรับทิศทางการทำงานแล้ว โดยหันมาทำเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษามากขึ้น

ซึ่งตนได้ประสานให้ กศจ.ทั้ง 4 จังหวัด มาทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ ศธภ.12 ภายใต้ชื่อ “ออนซอนโมเดล” ซึ่งแต่ละจังหวัดนำจุดเด่นของตัวเองขึ้นมาทำ โดยจังหวัดนั้นเป็นประธาน แล้วจังหวัดอื่น ๆ เข้ามาช่วย และมี ศธภ.12 เป็นฝ่ายเลขานุการ ที่จะทำหน้าที่สนับสนุน เช่น กศจ.กาฬสินธุ์ ทำเรื่องยกระดับคะแนน O-NET และเด็ก ป.1 ต้องอ่านออกเขียนคล่อง, กศจ.ร้อยเอ็ด ทำเรื่อง1เด็ก1อาชีพ หรือ กศจ.ขอนแก่น ทำเรื่องการบริหารจังการโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นต้น

“หลังจากที่ได้เริ่มดำเนินการไปตั้งแต่ภาคเรียนที่แล้ว ผมเชื่อว่าภาคเรียนนี้น่าจะพอเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงบ้าง และในเร็วๆ นี้ก็จะมีการทดสอบ O-NET ก็น่าจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ หรือคะแนนขยับขึ้นได้บ้าง ซึ่งก็ต้องรอดู เพราะเท่าที่ดำเนินการมา โรงเรียน ทั้งผู้บริหาร และครูค่อนข้างตื่นตัวและให้ความร่วมมือ แต่อย่างไรก็ตามหากผลที่ออกมายังไม่เป็นที่น่าพอใจ อย่างน้อยก็ทำให้มองเห็นปัญหา และแนวทางแก้ไขได้”นายประเสริฐ กล่าว

-- advertisement --