-- advertisement --

ศธ.ขอให้โรงเรียนซื้อข้าวจากชาวนา

ทั้งข้าวเปลือก-ข้าวซ้อมมือตามราคาที่เหมาะสม

วันที่ 1 พ.ย.59 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ตนทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาในสังกัด ศธ.ทั่วประเทศ ทั้งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ช่วยสนับสนุนซื้อข้าวจากชาวนา ในราคาที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือชาวนาในสถานการณ์ที่ราคาข้าวตกต่ำ โดยจัดซื้อเป็นข้าวสารข้าวเปลือก หรือข้าวซ้อมมือก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม โรงเรียนต้องประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เพื่อให้ช่วยสนับสนุนด้วย

-- advertisement --