-- advertisement --

ศธ.จัดบวงสรวงบูรณะวังจันทรเกษม

สำนักทรัพย์สินฯ หนุนงบซ่อมแซม / กรมศิลป์ดูแลสถาปัตยกรรม คาด ก.ย.60 แล้วเสร็จงดงาม

วันที่ 25 ก.ค.59 เวลา 09.09 น. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) บริเวณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดพิธีบวงสรวงงานบูรณะ ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม) ศธ. โดยท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.และข้าราชการ ศธ.เข้าร่วมในพิธี

ท่านผู้หญิงบุตรี กล่าวภายหลังพิธีบวงสรวง ว่า วันนี้ถือเป็นวันมงคลจึงได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงก่อนที่จะมีการบูรณะ ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม) ปัจจุบันเป็นที่ทำการ ศธ. โดยอาคารราชวัลลภ มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน เป็นพระตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้าง เป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อพ.ศ.2453 แล้วเสร็จสมบูรณ์ใน พ.ศ.2454

“ปัจจุบันอาคารราชวัลลภแห่งนี้อายุกว่า 106 ปี ขณะที่ในปี 2560 ศธ.ก็จะอายุ 126 ปี ซึ่งก็ถึงเวลาที่จะบูรณะอาคารแห่งนี้ เพราะมีหลายจุดที่ผุพังหมดแล้ว ทั้งหลังคา ฝ้า หรือพื้นไม้ภายในอาคาร ก็จะปรับปรุงให้มั่นคง มีที่ทำงานที่เหมาะสม มีทางสำหรับผู้พิการตามระเบียบราชการ ที่สำคัญจะเปิด “ตราราชวัลลภ” ให้ได้เห็นชัดเจน ส่วน “ตราเสมาธรรมจักร” ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม ในส่วนของงบประมาณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จะช่วยสนับสนุนส่วนหนึ่งผ่านมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ ขณะเดียวกันกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กรมศิลปากร จะมาร่วมดูแลในการบูรณะเพราะอาคารแห่งนี้เป็นอาคารโบราณ อยากจะให้กลับมาสวยงาม ให้ทุกคนใน ศธ.ได้ภาคภูมิใจและมีพลังในการทำงานช่วยเหลือประเทศชาติต่อไป”ท่านผู้หญิงบุตรี กล่าว

ขณะที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า ศธ.ต้องขอขอบคุณมูลนิธิฯ ที่ทำให้ ศธ.มีโอกาสทำสิ่งดี ๆ ให้กับกระทรวงในคราวนี้ ตนรู้สึกได้ว่าข้าราชการทุกคนมีกำลังใจที่จะทำสิ่งดี ๆ เพื่อการศึกษา สำหรับงบประมาณในการบูรณะคาดว่าจะใช้ประมาณ 170ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สินฯ ผ่านมูลนิธิฯ อีกส่วน ศธ.ก็จะหางบประมาณเพิ่มเติม โดยอาจจะจัดกิจกรรมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกันบูรณะ แต่จะไม่มีการบังคับให้ครูต้องมาร่วมบริจาคเงินแน่นอน ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการบูรณะตั้งแต่เดือน ส.ค.2559 นี้และคาดว่าจะเสร็จสิ้นประมาณเดือน ก.ย.2560

-- advertisement --