-- advertisement --

ศธ.จัดโรงเรียนใต้ประสบอุทกภัยเข้า ICU

19 ม.ค.”เสมา 1″ ลงใต้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คาดสัปดาห์นี้สรุปยอดทั้งหมด-จัดงบฯช่วยเหลือทันที

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการยกระดับโรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤติทางการศึกษา หรือโรงเรียนไอซียู ว่า รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายให้นำโรงเรียนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมทางภาคใต้เข้าสู่โครงการนี้ด้วย เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

โดยจากข้อมูลพบว่า มีโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมทั้งสิ้น 2,334 แห่ง แบ่งเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 1,865 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 19 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 3 แห่ง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 309 แห่ง และสังกัดสำนักง่านส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 138 แห่ง ความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 817 ล้านบาท

ซึ่งโรงเรียนสังกัด สพฐ.ได้รับความเสียหายทางภายภาพเป็นส่วนใหญ่ เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบการเรียน ถนน รั้วเสียหายจนไม่สามารถใช้การได้ จำนวน 45 แห่ง ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการ ขอให้พิจารณาโรงเรียนดังกล่าวเข้าโครงการโรงเรียนไอซียู

“ในวันที่ 19 ม.ค.นี้ รมว.ศึกษาธิการ และตนจะเดินทางไปดูโรงเรียนเหล่านี้ ซึ่งทราบว่าส่วนใหญ่เป็นอาคารเก่า ฝ้าเพดานผุพังและยุบตัวลงมา ห้องน้ำห้องส้วมชำรุดไม่สามารถใช้การได้ และโรงเรียนทั้ง 45 แห่งจะได้เข้าร่วมโรงเรียนไอซียู ร่วมทั้งจะคัดเลือกโรงเรียนอีกจำนวนหนึ่งเข้าร่วมโครงการเป็นกรณีพิเศษ โดยจะให้ สพฐ.ส่งงบฯ ให้โรงเรียนเพื่อจัดการซ่อมแซมให้สามารถใช้การได้”

ปลัด ศธ.กล่าวและว่า สำหรับรายชื่อโรงเรียนไอซียู ในล็อตแรกอาจไม่ถึง 3,000 แห่ง เพราะตนอยากให้โรงเรียนได้รับการช่วยเหลือด้านงบฯ อย่างเต็มที่ เพื่อให้ฟื้นตัวได้ทันที ซึ่งต้นสังกัดได้งบฯ ช่วยเหลือไว้แล้ว โดยภายในสัปดาห์นี้น่าจะได้รายชื่อ เพื่อสรุปโครงการความช่วยเหลือและจัดส่งงบฯ ภายในปลายเดือน ม.ค.นี้

-- advertisement --