-- advertisement --

ศธ.ตั้ง18ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.

คาดหวังปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังเต็มเวลา ก่อนสรรหาตัวจริง!

วันที่ 21 มี.ค.60 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.386/2560 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ดังนี้

นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการ ศธ. ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.1 จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และ กรุงเทพมหานคร
นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการ ศธ. ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.2จังหวัดลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรีและอ่างทอง
นางจินตนา มีแสงพราว ผู้ตรวจราชการ ศธ. ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.3จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการและสระแก้ว
นายพิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบและเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.4 จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี
นายพีระ รัตนวิจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษา สพฐ. ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.5 จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช และพัทลุง
นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.7 จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา และระนอง
นายพีระศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการ ศธ. ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.8 จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และสตูล
นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการ ศธ. ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.9 จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ตราดและระยอง
นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการ ศธ. ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.10 จังหวัดอุดรธานี บึงกาฬ เลย หนองคาย และหนองบัวลำภู

นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.11 จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร
นายประเสริฐ หอมดี ผู้ตรวจราชการ ศธ. ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.12 จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
น.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัด ศธ. ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.13 จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ
นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการ ศธ. ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.14 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.15 จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ผอ.สำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.16 จังหวัด เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่
น.ส.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.17จังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์
และ นางปัทมา วีระวานิช ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.18 จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี

ปลัด ศธ. กล่าวว่า เนื่องจาก ศธ.ได้มีการปรับตำแหน่งหน้าที่ภายใน ศธ.ใหม่ ทำให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.เดิมหลายคนมีภารกิจค่อนข้างมาก ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลาจึงได้มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.ดังกล่าว เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องเต็มเวลาก่อนที่จะมีการสรรหา ศธภ. และ รอง ศธภ.ตัวจริง ตำแหน่งละ 12 คน ซึ่งในส่วนของ ศธภ.จะเริ่มดำเนินการในสัปดาห์หน้า โดยจะเป็นการโยกย้ายควบคู่กับการสรรหา ที่จะมีการประชุมคณะกรรมการสรรหา เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ก่อนที่จะให้แต่ละองค์การหลักเสนอรายชื่อมาตำแหน่งละ 2 รายชื่อเพื่อสรรหาเสนอให้ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาโดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นได้ภายในเดือน เม.ย.นี้

สำหรับตำแหน่ง รอง ศธภ.นั้นคาดว่าจะมีการประกาศรับสมัครได้ภายในเดือน เม.ย. เนื่องจากต้องมีการตั้งคณะกรรมการสรรหาก่อน แต่เชื่อว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.60

-- advertisement --