-- advertisement --

ศธ.ประกาศเกณฑ์สรรหา ศธจ.

ปลัดศธ.เผยพร้อมเกลี่ยอัตรากำลังนั่งปฏิบัติงานในสำนักงาน ศธจ. ทั่วประเทศ เริ่มรับสมัคร 18-24 เมษานี้

วันที่ 10 เม.ย.60 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.) 77 ตำแหน่งทั่วประเทศ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นข้าราชการสังกัดศธ.ประเภทผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ ผู้อำนวยการ(ผอ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา, ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)จังหวัด, ผอ.กศน.กรุงเทพฯ, ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)จังหวัด และมีผู้ที่รักษาการตำแหน่งรองศึกษาธิการภาคที่มีคุณสมบัติครบ

ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า หลักเกณฑ์ในการคักเลือกจะดู 3 ด้าน คือ 1.วิสัยทัศน์ ผลงานที่ผ่านมา ประวัติการรับราชการ และสอบสัมภาษณ์ โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. ทั้งนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-24 เม.ย.นี้ โดยสมัครได้ที่สำนักงานศึกษาธิการภาคทั้ง 18 ภาค หากได้รับคัดเลือกก็จะได้รับการพิจารณาว่าให้ไปประจำที่จังหวัดใด และจะไม่มีการขึ้นบัญชีไว้ ทั้งนี้ ศธจ.กลุ่มนี้ ถือเป็นกลุ่มแรกและมีคุณสมบัติที่จะสมัครเป็นศึกษาธิการภาค(ศธภ.)ได้ในระยะต่อไปด้วย เนื่องจากคุณสมบัติของศธภ.และรองศธภ. ได้กำหนดคุณสมบัติให้ผู้ที่สมัครต้องผ่านการดำรงตำแหน่งศธจ.มาก่อน

ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการเกลี่ยอัตรากำลังรองรับการจัดตั้งสำนักงาน ศธจ.ด้วย ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติในการขอโอนย้านมาปฏิบัติหน้าที่ที่ ศธจ.ต้องเป็นข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ศธ.ทั่วประเทศ โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจะดูความรู้ความสามารถในตำแหน่ง ประวัติ ผลงานที่ผ่าน และการย้ายจะต้องไม่กระทบต่อหน่วยงานต้นทาง โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18-24 เม.ย.เช่นกัน และกระบวนการสรรหาศธจ.ตลอดจนการเกลี่ยอัตรากำลังเพื่อปฏิบัติงานในศธจ.ทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือน พ.ค.นี้

-- advertisement --