ศธ. พร้อมขยายศูนย์การศึกษาพิเศษ ทุกอำเภอทั่วประเทศ ดูแลเด็กพิการ  ประชาชาติธุรกิจ