-- advertisement --

ศธ.ระดมทำ ดอกไม้จันทน์ 30ล้านดอก

วันที่ 19 เม.ย.60 ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ศธ.ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบดูแลซุ้มวางดอกไม้จันทน์ ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยในส่วนของกรุงเทพมฯ ศธ. รับผิดชอบดูแลทั้งหมด 4 ซุ้ม คือซุ้มสะพานมัฆวานรังสรรค์ ซุ้มสวนมิสกวัน ซุ้ม จปร. และซุ้มสหประชาชาติ ซึ่งมีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลซุ้มละ 50 คน

ขณะเดียวกัน ศธ.จะทำดอกไม้จันทน์เพื่อแจกให้ประชาชน โดยมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.) ประสานโรงเรียนรัฐ เอกชน อาชีวะ กศน. วิทยาลัยชุมชน และสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งกลุ่มอาสาทุกระดับการศึกษาในอำเภอเมือง ร่วมกันจัดทำซึ่งจะได้ดอกไม้จันทน์ ประมาณ 7.7 ล้านดอก

นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้อำเภอที่มีความพร้อมจัดทำดอกไม้จันทน์เพิ่มเติมประมาณ 30,000-50,000 ดอก แล้วแต่ขนาดอำเภอ ซึ่งหากมีอำเภอเข้ามาร่วมทำดอกไม้จันทน์อีก 800 อำเภอ ก็จะสามารถทำดอกไม้จันทน์ได้อีก ประมาณ 24,000,000-40,000,000 ดอก ดังนั้นถ้าเป็นเช่นนี้จะสามารถทำดอกไม้จันทน์ได้ขั้นต่ำประมาณ 30 ล้านดอก และเชื่อว่าจะดำเนินการได้ทันเวลาที่กำหนดและกระจายดอกไม้จันทน์ไปยังจุดต่าง ๆ ทุกพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างพอเพียง

-- advertisement --