-- advertisement --

ศธ.หาทางออกแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามอัตลักษณ์พื้นที่

ศธ.กำลังหาทางออกการแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกระเบียบ และถูกต้องตามอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

วันที่ 25 พ.ค.2561 ตามที่มีเหตุการณ์ประท้วงเรื่องการแต่งชุดนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อนุญาตให้นักเรียนไทยมุสลิมใส่เครื่องแบบนักเรียนตามหลักศาสนาอิสลามเข้าเรียนได้ ซึ่งขัดกับมติการประชุมร่วม ของคณะกรรมการสถานศึกษานั้น

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. กล่าวว่า ตนได้ลงพื้นที่ร่วมกับ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ไปพบสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนแล้ว ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะจากสมาคมฯ ให้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ศธ.เรื่องการแต่งกายนักเรียน พ.ศ.2551 ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งในสัปดาห์หน้าตนจะแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณา ว่าเครื่องแบบนักเรียนในแต่ละพื้นที่จะต้องแต่งกายกันอย่างไร

ปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า หลังจากนั้นตนได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและได้มอบนโยบายให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันพัฒนาการศึกษา ให้มีคุณภาพให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ทั้งนี้ในกรณีโรงเรียนอนุบาลปัตตานีนั้น เด็กได้ทยอยเข้ามาเรียนแล้วประมาณ 80% ซึ่งคาดว่าในสัปดาห์หน้าจะเข้ามาเรียนตามปกติ เพราะตนได้ลงไปทำความเข้าใจกับผู้ปกครองทั้ง หมดแล้ว

“ตามที่มีข่าวปรากฎในหน้าหนังสือพิมพ์ ว่า รมว.ศึกษาธิการ และ รมช.ศึกษาธิการ ได้สั่งการให้โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ให้นักเรียนชาวไทยมุสลิมสวมผ้าอิญาบมาโรงเรียนได้นั้น ขอเรียนว่า รัฐมนตรีทั้งสองท่าน ไม่ได้ชี้นำหรือสั่งการใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่มอบหมายให้ตนและเลขาธิการ กพฐ.ไปร่วมหารือกับ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาปัตตานี เขต1 และโรงเรียนว่าจะทำอย่างไรให้เกิดความเข้าใจกัน”ปลัด ศธ.กล่าว

-- advertisement --