-- advertisement --

ศธ.เตรียมจัดพิมพ์พระราชดำริด้านการศึกษา

มอบองค์กรหลักรวบรวมเพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่ นำหลักปรัชญาพอเพียงแก้ปัญหาหนี้สินครู

วันที่ 19 พ.ย.59 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ตนได้ขอบคุณข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของ ศธ.ทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันทำงาน ทั้งการให้บริการประชาชนในการย้อมผ้าสีดำ แจกริบบิ้น และซ่อมแซมผ้า เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้า แต่ทุกฝ่ายก็ต้องเดินหน้าตามหน้าที่ต่อไป

ทั้งนี้ ตนได้ฝากทุกหน่วยงานของ ศธ.ไปวางแผนเพื่อพบปะประชาชนทั้งส่วนกลาง และภูมิภาคให้มากขึ้น โดยมอบให้ ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัด ศธ.ไปวางแผนทั้งระบบ โดยแนวทางนี้จะทำตั้งแต่ระดับรัฐมนตรี ปลัด ศธ. เลขาธิการ 5 องค์การหลัก จะอ้างไม่มีเวลาไม่ได้

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้องค์กรหลัก ศธ.ไปรวบรวมพระราชดำรัสและพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานไว้ในหลายโอกาส อาทิ งานพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งแม้จะพระราชทานไว้สั้น ๆ แต่แฝงงานไว้มากมาย อย่างให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก พี่ช่วยน้องเพื่อช่วยเพื่อน เหล่านี้ก็ขยายผลได้หลายโครงการ ซึ่งรัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็เน้นย้ำตลอดว่าจะต้องเดินตามแนวพระราชดำริ ตัวผมเองเมื่อเข้ามาทำงานก็ยึดตามแนวทางนี้เช่นกัน เพราะฉะนั้น ทุกหน่วยงานจะต้องไปศึกษาและนำมาผนวกเข้ากับงานที่ทำอยู่ อาทิ การแก้ไขปัญหาหนี้ครู ก็จะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นถึงพระวิสัยทัศน์ พระอัจฉริยภาพที่ทรงพระราชทานไว้ รวมถึงคนใน ศธ.เองจะได้เห็นและตระหนักด้วย”

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ส่วนการรวบรวมพระราชดำริและพระราชดำรัสของพระองค์ เพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือนั้น พล.อ.อ.ประจินต์ จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าจะมีการจัดพิมพ์ในหลายรูปแบบ โดยจะมีการจัดพิมพ์และแจกให้สถานศึกษาด้วย ในส่วนของการศึกษาทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ก็ได้มีรวบรวมไว้เช่นกัน แต่ขอเวลารวบรวมและวางแผนให้ชัดเจนก่อนว่าจะทำอะไรบ้าง

-- advertisement --