-- advertisement --

ศธ.เปิดศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) รุ่น8

วันที่ 26 มิ.ย.60 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบัน British Council ในการจัดหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรม

โดย รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้เห็นความกระตือรือร้นของครูที่เข้าร่วมรับการอบรม คาดว่าเมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟังพูดอ่านเขียน รวมถึงเทคนิคการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ แนวคิดและแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม ยิ่งไปกว่านั้น Master Trainers คนไทย ก็ได้รับการฝึกฝนพัฒนาการเป็นวิทยากรที่มีความสามารถดำเนินการจัดอบรมได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถนำไปต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

ด้านนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ตามที่ สพฐ.ได้จัดตั้งศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค ตั้งแต่เดือน ต.ค.59
จำนวน 8 ศูนย์ และจัดตั้งเพิ่มเติมอีก 4 ศูนย์ จนถึงปัจจุบันได้พัฒนาครูแกนนำมาแล้ว 7 รุ่น เป้าหมายการอบรมคือ การยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ตามแนวทางการสอนแบบ Communicative Approach อย่างเข้มข้น ทำให้ครูผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

ทั้งนี้ ในรุ่นที่ 8 จะใช้ระยะเวลาอบรม 3 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.-30 ก.ย.60 โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 75 คน ที่มีระดับความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B ขึ้นไป จาก 10 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 กลุ่ม ดำเนินการอบรมโดยวิทยากรชาวต่างชาติ จากบริติช เคานซิล และมีครูวิทยากรแกนนำ (Master Trainer) อีก 2 คน ให้การช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆตลอดการอบรมอีกด้วย

สำหรับรูปแบบที่สำคัญของการฝึกอบรมแบบ Boot Camp มี 5 ด้าน คือเป็นการจัดค่ายอบรมแบบเข้มข้น มีการสร้างครูแกนนำเพื่อนำไปขยายผลทั่วประเทศ มีการฝึกอบรมกับเจ้าของภาษา ใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรการอบรมตามโครงการ และมีการประเมิน 4 ทักษะ คือ ฟังพูดอ่านเขียน โดยใช้แบบทดสอบ Aptis และการสาธิตการสอนครูด้วยกัน (Micro Teaching) โดยระยะแรก สพฐ.ได้จัดตั้งศูนย์ใน 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ ระยะที่สอง อีก 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชลบุรี อุบลราชธานี พิษณุโลก และล่าสุดระยะที่สาม ใน 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต เชียงราย กาญจนบุรี เพชรบุรี โดยคาดว่าภายในปี 2561 จะขยายศูนย์อบรมให้ครบ 18 ศูนย์ตามเป้าหมาย

——————-

-- advertisement --