-- advertisement --

ศธ.เร่งวางแผนการผลิตกำลังคนพัฒนาประเทศ

ซูเปอร์บอร์ดการศึกษา มอบ ศธ.-สกอ.วางแผนการผลิตกำลังคน ตรงตามความต้องการของประเทศ

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือซูเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ นายกฯ ได้เน้นย้ำถึงเรื่องการผลิตกำลังคนตรงตามความต้องการของประเทศ โดยมอบให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปวางแผนการผลิตกำลังคนให้ชัดเจนว่า มีสาขาใดบ้าง ที่เป็นที่ต้องการและต้องการจำนวนเท่าใด ขณะที่บางสาขามีการผลิตมากจนเกินความจำเป็นแล้ว ก็ไม่ควรเพิ่มจำนวนการผลิตอีก ซึ่งเรื่องนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ ศธ.รับมาและต้องเร่งวางแผนให้ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมกระทรวงแรงงาน เรื่องนี้ได้มีการนำเสนอข้อมูลความต้องการกำลังคนด้วย แต่ยังไม่ใช่ข้อมูลที่สมบูรณ์ 100% เนื่องจากยังต้องประชุมร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอีกครั้ง จึงจะสามารถสรุปตัวเลขความต้องการแรงงานได้

รมว. ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้หากได้จำนวนตัวเลขชัดเจนแล้ว ตนจะคุยกับ สกอ.และมหาวิทยาลัยได้ เพราะขณะนี้มีข้อมูลบ้างแล้ว เช่นใน 5 ปีข้างหน้าความต้องการกำลังคนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี ในสาขาใดบ้าง มีจำนวนเท่าไร ซึ่งเมื่อเราเห็นภาพที่ชัดเจน ก็จะสามารถมองเห็นทิศทางการวางแผนผลิตกำลังคนให้ตรงตามต้องการของประเทศได้ โดยรัฐบาลจะกำกับดูแลงบประมาณซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้

“นายกฯ ห่วงใยงานด้านการศึกษาที่มีมาก และเป็นงานที่ต้องใช้เวลา ส่วนหนึ่งต้องแก้ไขปัญหาเพื่อขึ้นจากหล่มเก่า ขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมแผนงานเพื่อเดินไปข้างหน้า จึงมอบให้ ศธ.หาวิธีสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับสังคมและประชาชนมากขึ้น เพื่อให้ได้มีความเข้าใจและช่วยเป็นแรงเสริมขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาต่อไป” พล. อ.ดาวพงษ์ กล่าว

-- advertisement --