-- advertisement --

ศรีสะเกษ ชาวบ้านยื่นหนังสือคัดค้านย้ายผู้อำนวยการโรงเรียน

ชาวบ้านอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ยื่นหนังสือคัดค้านคำสั่งย้ายผู้อำนวยการโรงเรียน ต้องการให้อยู่ต่อ

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 31 ก.ค. 61 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพยุห์ จ.ศรีสะเกษ ได้มีชาวบ้านกระถุน หมู่ 4 ต.ตำแย อ.พยุห์ จำนวน 300 คน นำโดยนายวิเชียร ไทยสะเทือน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นที่ฐานโรงเรียนบ้านกระถุน เดินทางโดยรถบัสโดยสาร และรถกระบะ มายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านนายอำเภอพยุห์ และยื่นหนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขอให้ยกเลิกคำสั่งย้าย ผอ.โรงเรียนบ้านกระถุน โดยมีนายสถิตย์ วิทิตยนตรการ นายอำเภอพยุห์ พร้อมด้วย นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ (สพป.ศก.) เขต 1 และนายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก. 1 ซึ่งดูแลรับผิดชอบเขตอำเภอพยุห์ ได้ออกมารับหนังสือพร้อมกับอธิบายเรื่องระเบียบของทางราชการให้ประชาชนชาวบ้านกระถุนได้เข้าใจ และแยกย้ายกันกลับบ้าน

นายวิเชียร ไทยสะเทือน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นที่ฐานโรงเรียนบ้านกระถุน กล่าวว่า ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีคำสั่งให้ นางรัตน์ฐาภัทร์ ดีพร้อมคุณาสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระถุน ต.ตำแย อ.พยุห์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองสังข์ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ นั้น ชาวบ้านกระถุนซึ่งเห็นว่านางรัตน์ฐาภัทร เป็นผู้บริหารอยู่ที่โรงเรียนบ้านกระถุน ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาโรงเรียนด้วยดีเสมอมา มีนักเรียนในโรงเรียนเพิ่มขึ้น จึงขอให้ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษได้ยกเลิกคำสั่งย้ายนางรัตน์ฐาภัทรและขอให้นางรัตน์ฐาภัทร อยู่บริหารโรงเรียนบ้านกระถุนต่อไป

วันนี้ พี่น้องชาวบ้านกระถุนได้รวมตัวกันมายื่นหนังสือถึงนายอำเภอพยุห์ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และยื่นหนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขอคัดค้าการย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระถุน ถึงแม้จะเป็นวิถีทางของทางราชการในการย้าย ทางศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษก็จะได้ชะลอการย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระถุนไว้ก่อน ซึ่งก็เป็นที่พอใจของพี่น้องชาวบ้านกระถุนเรา.

-- advertisement --