-- advertisement --

 ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา  คำขวัญวันครู 2561

นายกฯ มอบคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” คุรุสภามุ่งเน้นครูดี มีศรัทธาในวิชาชีพ

วันที่ 27 ธ.ค.60 ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ในโอกาสวันครู ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 ว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา”

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดประกวดคำขวัญ ประกวดภาพถ่าย ที่ถ่ายทอดเรื่องราว “ครูรักเด็ก และเด็กรักครู” อย่างไรก็ตาม ในปีนี้จะไม่มุ่งเน้นเพียงเรื่องของครูเก่งเท่านั้น แต่มุ่งเน้นครูดี มีศรัทธาในวิชาชีพครูด้วย

-- advertisement --