-- advertisement --

วันที่ 22 มิถุนายน 2567  นายพีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค  รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงพลังงาน  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “การศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีน” ประจำปี 2567 (China Education Fair in Thailand) โดยมี ท่าน จาง  จวิน  รองเลขาธิการคณะกรรมการด้านการให้ทุนการศึกษาต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  ท่าน หาน  จื้อเฉียง  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย  ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)  และรศ.ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล  ชัยรุ่งเรือง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ร่วมในพิธีเปิดงานนิทรรศการดังกล่าว  พร้อมทั้งร่วม “ตีกลองสานสัมพันธ์ไทย-จีน” ในโอกาสนี้ด้วย ณ อาคาร BANGKOKTHONBURI HALL  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
         

  นายพีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค  รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า “การจัดงานนิทรรศการการศึกษาระดับอุดมศึกษาในครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้นำเสนอการพัฒนาด้านการศึกษาในระดับนานาชาติ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่างๆ ที่มีความหลากหลายสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนความร่วมมือด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยบนพื้นฐานของความสัมพันธ์อันดีและประโยชน์ร่วมกันของทั้ง 2 ประเทศ ขอให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
” 
              ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า “ในนามของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการด้านการให้ทุนการศึกษาต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Scholarship Council – CSC) เลือกมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดงานนิทรรศการการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันนี้ เป็นการจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างและยกระดับความสัมพันธ์ในระดับอุดมศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ที่มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมจัดนิทรรศการที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการ จำนวน 32 แห่ง เป็นการพัฒนาด้านการศึกษาในระดับนานาชาติ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่างๆ ที่มีความหลากหลายสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนความร่วมมือด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์” 
           

 ส่วนนาย จาง  จวิน  รองเลขาธิการคณะกรรมการด้านการให้ทุนการศึกษาต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า “จีนและไทย เป็นเหมือนครอบครัวที่ใช้น้ำจากแม่น้ำสายเดียวกัน วลีที่ว่า”จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”หยั่งรากลึกอยู่ในใจของประชาชนทั้งสองประเทศ นับตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมพ.ศ.2518 ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศยังคงพัฒนาไปในทางที่ดีมั่นคง และทั้งสองประเทศยังคงรักษาการแลกเปลี่ยนระดับสูงอย่างใกล้ชิด และแน่นแฟ้นมากขึ้น สภาทุนการศึกษาของจีนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างครูและนักเรียนชาวจีนและชาว
ต่างชาติ และไม่เพียงแต่ให้ทุนแก่นักเรียนและนักวิชาการชาวจีนเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศทุกปี แต่ยังให้ทุนแก่เขาวชนต่างชาติเพื่อแลกเปลี่ยนในประเทศจีนผ่านทุนรัฐบาลจีนอีกด้วย”

             สำหรับนาย หาน  จื้อเฉียง  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย  เผยว่า “ที่ผ่านมารัฐบาลจีนรู้สึกประทับใจมาโดยตลอดที่นักศึกษาจีนเดินทางมาเรียนในประเทศไทยจำนวนมากได้รับการต้อนรับและดูแลอย่างอบอุ่นจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ดังนั้น การจัดงานนิทรรศการการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างและยกระดับความสัมพันธ์ ในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย ในระดับอุดมศึกษา โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 32 แห่ง เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานนี้นับว่าเป็นความร่วมมือที่ดียิ่ง”


       

นอกจากนี้ นิทรรศการการศึกษาในครั้งนี้  ยังช่วยขยายโอกาสด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาของทั้งสองประเทศ  รวมทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษา  การส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา  การพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ  บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ  คณาจารย์  นักศึกษา  การส่งเสริมงานวิจัย  การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ร่วมกันอีกด้วย 
     

  อย่างไรก็ตาม  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้ส่งเสริมการขยายโอกาสด้านวิชาการ  การจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น ความร่วมมือในการสนับสนุนการศึกษาของทั้งสองประเทศดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนานักศึกษาทุกระดับของทั้งสองประเทศ  อีกทั้งเสริมสร้างมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน  และผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่างๆ ในอนาคตอีกด้วย

-- advertisement --