-- advertisement --

สกศ.ช่วยโฟกัสแผนการศึกษาจังหวัด

เชิญ ศธจ.77 จังหวัดร่วมวิเคราะห์และสังเคราะห์แผนฯ ชูจุดเด่นตามบริบทของจังหวัด

วันที่ 10 ม.ค.60 ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (กกศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทั่วประเทศ จัดทำแผนการศึกษาจังหวัด เพื่อให้เห็นทิศทางการพัฒนาและจัดการศึกษาที่ชัดเจนของแต่ละจังหวัด โดยมอบให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) ช่วยดูเรื่องนี้ด้วยนั้น

ในเร็ว ๆ นี้ สกศ.จะเชิญศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ทั้ง 77 จังหวัด และฝ่ายแผนมาประชุมร่วมกัน เพื่อที่ สกศ.จะได้ช่วยวิเคราะห์และสังเคราะห์แผนการศึกษาที่แต่ละจังหวัดเตรียมการไว้ ว่า จังหวัดใดจะควรเน้นเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไปตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดนั้น ๆ

“สกศ.จะช่วยโฟกัสให้โดยเน้นตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะมีทั้งสิ่งที่เป็นจุดเด่นและจุดอ่อน เช่น จังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนก็ควรเน้นเรื่องของการค้าและการลงทุน รวมถึงภาษาของประเทศเพื่อนบ้านที่พรมแดนติดกัน อย่างเชียงราย ก็ต้องเน้นภาษาพม่าหรือภาษาจีน หนองคาย มุกดาหาร ควรเน้นภาษาเวียดนาม ขณะเดียวกันก็ต้องดูสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่แล้วหาทางแก้ปัญหาด้วย เช่น บางพื้นที่อาจจะมีปัญหาเด็กออกกลางคันค่อนข้างมาก หรือมีปัญหาขาดแคลนครู ก็ต้องมีการบรรจุในแผนการศึกษาของจังหวัดว่าจะแก้ปัญหานั้น ๆ อย่างไร เป็นต้น”

เลขาธิการกกศ.กล่าวและว่า สกศ.จะเร่งดำเนินการเพื่อให้ทุกจังหวัดมีแผนการศึกษาของตนเอง และจะได้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ไปพร้อมกันทั้งประเทศต่อไป

-- advertisement --